xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Smitte på skoler skal håndteres systematisk

Sundhedsstyrelsen har opdateret informationen om, hvad skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser bør gøre ved tilfælde af smitte med COVID-19. Informationsmaterialet beskriver både, hvordan de kan håndtere enkelttilfælde og større udbrud af smitte.

25 AUG 2020

Det opdaterede materiale ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser ” vejleder ledelser og medarbejdere på skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser i, hvad de skal gøre for at forebygge smitte i de situationer, hvor et barn eller en elev er smittet med COVID-19. 

”Vi har en øget opmærksomhed på smitte på skoler, fordi vi lige nu ser flere smittede elever og medarbejdere. Det er vigtigt, at den enkelte skole eller børnehave ved, hvad de skal gøre, når et barn eller en elev bliver smittet. Det er vigtigt, fordi det bidrager til at forebygge smitte både på skolen og i samfundet. Derfor har vi tydeliggjort, hvordan de skal forholde sig,” fortæller Helene Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. 

Materialet beskriver, hvordan ledelsen på skolen skal forholde sig, når de får besked om, at en elev eller medarbejder er smittet. Det beskrives, hvem der skal sendes hjem, hvem der skal have foretaget test, og hvornår man må komme tilbage i skolen igen. 

I de klasser, hvor man af undervisningshensyn fraviger den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand, følges programmet for nære kontakter. I klasser, hvor man fortsat holder 1 meters afstand, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man ud fra et forsigtighedsprincip testes én gang for at være sikker på, at der ikke er smitte i klassen. Samme forholdsregler gælder for dagtilbud og ungdomsuddannelser. 

På grund af den øgede smitte på skoler samarbejder Sundhedsstyrelsen med Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed om at igangsætte overvågning af smitte på skolerne. Vi vil også sammen med Børne- og Undervisningsministeriet se på de specifikke retningslinjer på området i forhold til, om der er noget, der skal justeres.   

Som følge af smitte på skoler har der været et øget behov for at teste børn. Mange har oplevet lang ventetid og uhensigtsmæssige forløb ind til test. Sundhedsstyrelsen er sammen med TestCenter Danmark og Regionerne i gang med at etablere en løsning, hvor børn under 12 år også kan testes i regi af TestCenter Danmark.

”Vi forstår godt, at forældrene er frustrerede over stigende ventetider til test af børn. Med en kommende mulighed for, at raske børn kan testes i Testcenter Danmark, håber vi, at situationen bliver bedre. Inden det kan sættes i gang, skal vi sikre, at personalet har de rette kompetencer i forhold til at kunne undersøge børn. Vi forventer, at det vil ske inden for den nærmeste fremtid”, siger Helene Probst og fortsætter: ”Børn og unge påvirkes oftest mindre af COVID-19 og har et mildt sygdomsforløb. Det er dog fortsat helt afgørende, at man kontakter praktiserende læge eller vagtlæge, hvis man har et barn, der er sygt”, siger Helene Probst.

Materialet er målrettet ledere og medarbejdere i offentlige og private institutioner mv. på Børne- og Undervisningsministeriets område. 

Sundhedsstyrelsen vil udarbejde informationsmateriale, der kan udleveres til de børn, unge og deres forældre, der kommer i en situation, hvor de skal testes, fordi der er tilfælde af smitte i børnehave eller skole.

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge

Om opdateringen

Opdateringen af materialet d. 25 august 2020 går primært på følgende: 

Af materialet fra 29. maj 2020 var det anbefalingen, af hvis én person blev testet positiv for COVID-19, skulle de nære kontakter i klassen/stuen/gruppen sendes hjem, isoleres og testes.  

I det nye opdaterede materiale fra 25 august 2020 anbefales det, at:

  1. Hvis der er holdt 1 meters afstand: Der igangsættes konkretet vurdering af, hvem der er nære kontakter til den smittede - både nære kontakter i klassen/stuen/gruppen og uden for. De nære kontakter testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. I tillæg hertil igangsættes, ud fra et forsigtighedsprincip, en screening af medarbejdere, børn og elever i samme klasse/stue/gruppe. De sendes hjem med henblik på at blive testet én gang. Børn/elever og medarbejder må vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer. 
  2. Hvis anbefalingen om 1 meters afstand har været fraveget i overensstemmelse med retningslinjerne: Hele klasse/stuen/gruppen anses for at være nære kontakter, og testes to gange efter programmet for smitteopsporing af nære kontakter. Herudover skal der igangsættes konkret vurdering af, hvem der, ud over børn/elever/medarbejdere i samme klasse/stue/gruppe, er nære kontakter til den smittede. Børn/elever/medarbejdere kan vende tilbage igen efter, de har fået svar på, at de ikke har COVID-19, og ikke har symptomer.   

Det skal understreges, at fremgangsmåden ved smittetilfælde i en klasse/stue/gruppe i forhold til, hvem der bør testes, og hvordan situationen håndteres, altid vil bero på en konkret vurdering. Hvis der opstår tvivl, kan man få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed.