xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan kan plejehjem og sygehuse forebygge smitte med COVID-19 ved besøg

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre, så de nu også omfatter aflastningspladser, sygehuse og klinikker. Formålet er at komme med sundhedsfaglige anbefalinger til, hvordan besøg kan gennemføres, samtidig med at smitte med COVID-19 forebygges.

12 JUN 2020

De nye retningslinjerne bygger på Sundhedsstyrelsens eksisterende anbefalinger for besøg på plejecentre. De er nu tilpasset forholdene for besøg på både plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse og klinikker, hvor beboere og patienter generelt er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. 

”Retningslinjerne giver anbefalinger om, hvordan man kan gennemføre besøg på steder, hvor beboere og patienter, der er i øget risiko for at få alvorlige sygdomsforløb med COVID-19, bor eller har langvarigt ophold. Retningslinjerne skal hjælpe til at skabe rammer for besøg, hvor også personer med øget risiko kan have sociale kontakter, så længe der tages forholdsregler til at forebygge smitte,” fortæller Mads Biering la Cour, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

For at beskytte beboere og patienter mod smitte har Styrelsen for Patientsikkerhed i forbindelse med COVID-19-epidemien indført besøgsrestriktioner på landets plejehjem, sygehuse og andre steder med personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19. Besøgsrestriktionerne bliver nu lempet, og derfor udgiver Sundhedsstyrelsen nu opdaterede retningslinjer for, hvordan besøg kan foregå sundhedsfagligt forsvarligt.

 ”Reglerne for besøg og selve besøgsrestriktionerne er beskrevet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Sundhedsstyrelsens retningslinjer handler dermed ikke om, hvem der må komme på eller få besøg på de pågældende steder, hvilket er beskrevet i det påbud som Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt om besøgsrestriktioner. Retningslinjerne handler derimod om, hvordan man forebygger smitterisikoen ved de besøg, der er tilladte under det gældende påbud,” understreger Mads Biering la Cour. 

Retningslinjerne for besøg er et supplement til andre vejledninger fra Sundhedsstyrelsen. De skal bruges til pejlemærke for, hvordan man både kan få en hverdag på fx et sygehus, et plejehjem eller en aflastningsplads til at fungere, samtidig med at man mindsker risikoen for udbrud af smitte med ny coronavirus. Der er altså ikke tale om krav, men om anbefalinger, der skal indarbejdes i en lokal ramme, så de er tilpasset den enkelte institutions forhold.

De opdaterede retningslinjer for besøg henvender sig bredt til ledere af offentlige og private plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker, på både det somatiske og psykiatriske område og til hygiejneansvarlige, der har ansvaret for at udarbejde lokale retningslinjer, instrukser og rammer for besøg.

COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker m.v.

Se desuden nyhed fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra 11. juni: Lempelse af besøgsrestriktioner på blandt andet plejehjem og sygehuse (COVID-19)