xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Så er vi i gang - i dag bliver de første vaccineret mod COVID-19

I dag bliver de første i Danmark vaccineret mod COVID-19. Den allerførste sending er knap 10.000 doser, og derfor har vi i dag prioriteret at vaccinere beboere på plejehjem og andre ældre i risiko for alvorligt forløb af COVID-19, samt udvalgt frontpersonale i sundhedsvæsenet og i ældreplejen. I takt med at vi får flere leverancer af vacciner, vil vi udvide tilbuddet til flere risikogrupper, og i løbet af 2021 vil alle få et tilbud om at blive gratis vaccineret mod COVID-19.

27 DEC 2020

I morges ved ni-tiden blev de første vaccinationer mod COVID-19 givet til både beboere og personale på en række plejehjem fordelt ud i hele landet. Det var plehjemmene Kærbo i Ishøj, Blomstergården i Slagelse, Birkebo i Aalborg, Ankersgade i Aarhus og Ældrecenter Øst i Odense. Henover dagen vil der blive vaccineret på en række andre plejehjem og der vil blive givet vacciner til personale på udvalgte afdelinger på sygehuse over hele landet.

”I dag passerer vi en vigtig milepæl i COVID-19-epidemien. Det er utroligt glædeligt, at vi i dag både kan vaccinere de første af vore mest udsatte, og noget af det frontpersonale, der passer på dem. Desværre var det kun en lille sending vi fik at starte med, men vi regner med at modtage flere leverancer allerede før Nytår, så vi kan udvide til flere i målgrupperne” siger Søren Brostrøm, og fortsætter:

”Det er en historisk dag. Da epidemien ramte Danmark tilbage i februar, regnede jeg ikke med, at vi i dag, blot ti måneder senere, ville være i gang med at vaccinere de første mod COVID-19. De seneste uger har vi arbejdet hårdt på tværs af sundhedsmyndigheder, regioner, kommuner og praktiserende læger for at få udrullet vaccinerne i dag. Det er en imponerende indsats. Tak til alle,” siger direktør Søren Brostrøm.

I første omgang er der ikke nok vacciner til alle. Derfor er vaccinationen i starten prioriteret til de grupper, der har størst risiko for et alvorligt forløb bl.a. de ældste, beboere på plejehjem og ældre med risikofaktorer. Personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen, som har tæt kontakt til de mest sårbare og varetager kritiske funktioner, vil også blive prioriteret først.

Hvordan bliver de første vacciner fordelt?

Efterhånden som vi får større mængder af vaccine og også flere typer, vil flere og flere borgere blive tilbudt vaccination. Den fordeles ligeligt og på samme tid mellem regionerne efter befolkningstal. Grønland og Færøerne får også deres andel. Den første mængde vaccine, der kommer til landet, skal bruges til at vaccinere de udvalgte grupper med både det første og andet stik med vaccinen med et bestemt antal dages mellemrum.

”Vi prioriterer forebyggelse af alvorlig sygdom og død højest og fordeler vaccinerne efter det princip, efterhånden som de kommer. Derfor må man ruste sig med lidt tålmodighed, hvis man ikke er en af de grupper, som først får tilbud om vaccination. Alle, som vaccinerne er godkendt til, skal nok få tilbuddet om vaccine på et tidspunkt, når der åbnes bredt op for det”, siger Søren Brostrøm.

Den næste, og større sending vacciner ventes at ankomme til Danmark i løbet af få dage.

Jeg har en helt særlig øget risiko. Kan jeg blive henvist af min læge allerede nu?

I den allerførste udrulning af vaccinationsindsatsen, er der meget begrænsede leverancer. Derfor vil vaccination kun kunne tilbydes til personer, som har en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, det vil sige personer der – hvis de bliver smittede - har en særligt høj risiko for indlæggelse og død.

En læge kan visitere en person med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 til vaccination, så de kan blive vaccineret, som nogle af de første.

Sådan får man besked om tilbud om vaccinationen

Efter Nytår åbnes for et elektronisk bookingsystem for målgrupper, der bliver tilbudt vaccination. Systemet vil kun være åbent for de personer, der har fået et brev om tilbud om vaccination. Når du får tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du samtidig få information om, hvornår du kan blive vaccineret, og hvis du selv skal bestille tid til vaccinationen, vil du få at vide, hvordan det foregår.

”Når det er din tur til at få en vaccination, går du ind og booker tid på vacciner.dk. Den er styret centralt og åbner kun for personer, der har et af de cpr-numre, der nu tilbydes vaccination. Vaccination bliver foretaget på et af de regionale vaccinationscentre. Når du har fået din første vaccination, reserverer systemet plads til stik nummer to, som skal foretages 21-28 dage efter”, siger Søren Brostrøm.

Hvor skal du vaccineres?

Sundhedsstyrelsen er i dialog med både kommuner og regioner om den kommende udrulning af vaccinationen. Regionerne opretter vaccinationscentre rundt omkring i landet, hvor de fleste borgere vil kunne blive vaccineret. Nogle vil få tilbuddet mere lokalt på f.eks. plejehjem. Meget personale i f.eks. sundhedsvæsenet og ældreplejen vil blive tilbudt vaccination på deres arbejdsplads. Det kan f.eks. være på sygehus eller plejehjem eller på et af de regionale vaccinationscentre. Arbejdsgiveren vil give besked om, hvordan det vil foregå. Sundhedspersonale, som arbejder uden for sygehus, vil blive tilbudt vaccination på et vaccinationscenter.

Læs mere om COVID-19 vaccination

Pjece Om vaccination mod COVID-19

Brev til læger og sygehuse om vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19

Se planen for, hvor og hvornår der bliver vaccineret

Læs mere om regionernes vaccinationsplaner