xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Retningslinjer for aktivitet i sundhedsvæsenet i COVID-19 epidemien er samlet i én publikation

Sundhedsstyrelsen har revideret og samlet en række af de retningslinjer, som har været målrettet forskellige aktører i sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien i én publikation. Den beskriver rammerne for aktiviteten i sundhedsvæsenet under den fortsatte epidemi, samt hvordan der sikres minimering af smittespredningen.

30 JUN 2020

Sundhedsvæsenet skal fastholde den øgede generelle aktivitet, samtidig med at der fortsat sikres et beredskab, som hurtigt skal kunne omstille sig til at håndtere en stigning i antallet af indlæggelser af patienter med COVID-19. Derudover skal der fortsat være et stort fokus på at forebygge smittespredning af COVID-19 i sundhedsvæsenet.

”Den øgede aktivitet i sundhedsvæsenet skal fortsat hvile på hensynet om, at vi skal begrænse spredning af COVID-19. Derfor er det vigtigt med et fortsat stort fokus på de tiltag, der forebygger smitte. Det er dog samtidig afgørende, at vi sikrer, at de borgere og patienter, der har behov for hjælp, kan få det. Den nye publikation skal skabe forudsætninger for begge dele,” udtaler konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.  

Hvor det er relevant, vil telefon- og videokonsultationer stadig være den primære konsultationsform. Lægen og det øvrige sundhedspersonale skal fortsat foretage en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af den enkelte patients/borgers behov for at møde op på sygehuse, klinikker og sundhedscentre.

COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet