xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Regioner og kommuner kan søge midler til at styrke indsatsen til mennesker med epilepsi

Sundhedsstyrelsen har opslået en pulje, som skal give et løft til indsatsen for mennesker, der har nedsat funktionsevne som følge af epilepsi.

02 JUL 2020

Sundhedsstyrelsens eftersyn af epilepsiområdet i 2018 viste, at personer med epilepsi kan have brug for at få en større tværfaglig udredning af deres funktionsevne. I behandlingen af patienter med epilepsi er der et stort fokus på at opnå anfaldsfrihed eller begrænse antal og omfang af epileptiske anfald. Dette fokus kan komme til at fjerne opmærksomheden fra eventuelle kognitive og psykosociale følger af sygdommen samt dialogen med patienten om opnåelse af bedst mulig livskvalitet.

Et bredere fokus på udredning af funktionsevne skal afklare, hvilke rehabiliteringsindsatser personen har brug for, for at tage højde for eksempelvis de kognitive og psykosociale følger af sygdommen. Puljen støtter indsatser, der tager udgangspunkt i det. 

”Alle gennemgår overgange eller skift i deres liv, fx fra daginstitution til skole og fra uddannelse til job. Hvis man har epilepsi, kan sådan nogle skift være særligt svære. Her kan midlerne bruges til at danne grundlag for indsatser, som kan hjælpe personer med epilepsi med at opnå deres ønsker til hverdagslivet, fx uddannelse og arbejde. Det gælder ikke mindst for børn og unge,” siger konstitueret centerchef Tanja Popp.

Regioner og kommuner kan søge om midler til at gennemføre konkrete projekter. For eksempel kan sygehusafdelinger, der har specialiseret sig inden for epilepsiområdet, bruge midlerne til at styrke samarbejdet med lokale sygehusafdelinger eller kommuner. Der kan også søges midler til at styrke tværfaglig udredning af funktionsevne, og til at afklare rehabiliteringsbehov og efterfølgende igangsætte rehabiliteringsindsatser for mennesker med epilepsi.

Læs mere om puljen og dens indhold: Styrket indsats på epilepsiområdet

Der er frist for ansøgninger den 4. september 2020. 

Se desuden: Rapport: Sundhedsstyrelsens eftersyn på epilepsiområdet (2018)