xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Praktiserende speciallæger får ny rolle under COVID-19 epidemien

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Foreningen af Praktiserende Speciallæger udarbejdet en retningslinje der beskriver, hvilke funktioner de praktiserende speciallæger fortsat skal varetage under COVID-19 epidemien, samt hvordan praktiserende speciallæger kan støtte sundhedsvæsenet med andre opgaver.

01 APR 2020

Antallet af indlagte patienter med COVID-19 forventes at stige i den kommende tid, og det vil give et øget pres på sygehusene og har skabt et øget behov for at omprioritere sygehusets opgaver. De danske praktiserende speciallæger vil i den kommende tid støtte op om presset på sundhedsvæsenet ved at varetage en række opgaver, som førhen lå på sygehusene.

Speciallægerne vil stadig holde åbent for patienter, men vil også som andre steder i sundhedsvæsenet forsøge at lave konsultationer over video eller telefon, hvis det er muligt. Antallet af planlagte behandlinger under COVID-19-epidemien kan dog blive reduceret, og den nye retningslinje beskriver, hvordan de praktiserende speciallæger skal fortsætte deres behandlinger i den kommende fremtid.

”Mange borger og patienter har behov for at fortsætte deres behandling hos de praktiserende speciallæger, og det har været vigtig at beskrive de forholdsregler, som skal gælde under epidemien. Vi har haft et godt samarbejde med Foreningen af Praktiserende Speciallæger i udarbejdelsen af retningslinjen og i arbejdet med at definere, hvordan speciallægerne kan støtte sygehusene med opgaver,” fortæller Centerchef Camilla Rathcke.

Retningslinjen har fokus på at mindske smitterisikoen for både patenter og ansatte, og der lægges op til en udvidet brug af telefon- og videokonsultationer. Desuden beskriver retningslinjen, hvordan forskellige patientgrupper skal varetages forskelligt, og den præciserer, hvad der for udvalgte specialområder kategoriseres som kritiske og ikke-kritiske funktioner.

Se retningslinjerne om speciallægepraksis’ rolle under COVID-19 epidemien


Materialet er udgået. Se COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet

Note 14. juni 2021: COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, er forældet.