xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Præparatanmeldelse: Bevespi Aerosphere®

Rationel Farmakoterapi har undersøgt LABA/LAMA-præpatatet Bevespi Aerosphere®, der kan bruges til behandling af KOL. Vurderingen er, at præparatet har en sammenlignelig effekt med de øvrige LABA/LAMA-præparater i gruppen i behandlingen af KOL.

08 JUL 2020

Bevespi Aerosphere er et kombinationspræparat, der består af LABA-komponenten formoterol og LAMA-komponenten glycopyrronium. Begge komponenter er tilgængelige som separate lægemidler, men Bevespi Aerosphere kombinerer de to lægemidler i en inhalationsspray.

Effekten af Bevespi Aerosphere målt som forbedring af lungefunktionen ved KOL er sammenlignelig med de øvrige markedsførte LABA/LAMA, såvel som LAMA-præparater, der indeholdende tiotropium. Bevespi Aerosphere forbedrer ikke livskvaliteten af patienter med KOL, hvilket er et overordnet mål for lægemiddelbehandlingen af KOL. Bivirkningerne ved Bevespi Aerosphere er sammenlignelige med øvrige LABA/LAMA-lægemidler.

Den daglige pris for behandling med Bevespi Aerosphere er - med undtagelse af et enkelt dyrere præparat - på niveau med øvrige markedsførte præparater i gruppen af LABA/LAMA-lægemidler. Den anbefalede daglige dosis er 2 sug 2 gange. Ved valg af lægemiddel i behandlingen af KOL bør prisen for behandlingen overvejes.

På den nationale rekommandationsliste sidestilles Bevespi Aerosphere med øvrige LABA/LAMA-lægemidler, og kan overvejes som en mulighed til patienter med KOL uden tilstrækkelig effekt af LABA eller LAMA i monoterapi eller patienter i GOLD gruppe D.

Rygestop og rehabilitering er afgørende i behandlingen af KOL, sammen med den medicinske behandling. Det anbefales, at behandlingen tilrettelægges efter gældende behandlingsvejledninger.

Bevespi Aerosphere blev markedsført i 2. kvartal af 2019. I de første 12 måneder på det danske marked er 359 patienter opstartet i behandling med Bevespi Aerosphere. Dette er væsentlig færre nye brugere inden for de første 12 måneder efter markedsføring sammenholdt med de øvrige, tidligere markedsførte LABA/LAMA-præparater (Duaklir Genuair, Ultibro Breezehaler, Spiolto Respimat, Anoro) (esundhed.dk)

Se præparatanmeldelsen