xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

COVID-19: Nye krav til sundheds­personalet

Nyt krav fra Sundheds­styrelsen om, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder.

03 MAR 2020

Udbruddet af COVID-19 udvikler sig hurtigt i en række lande, herunder også Italien, som er et populært feriemål for mange danskere. Det øger risikoen for at vi får indført tilfælde af COVID-19 i Danmark, således som vi allerede har set det siden fik konstaterede det første tilfælde i Danmark d. 27. februar. På grund af den hurtige udvikling i Norditalien opdaterede Udenrigsministeriet deres rejsevejledninger i går, d. 2. marts. 

De foreløbige opgørelser viser, at ældre og borgere med kronisk sygdom med fx hjerte-karsygdom, sukkersyge, kroniske lunge- eller luftvejssygdomme eller kræftsygdom kan have en risiko for at blive mere syge ved smitte med ny coronavirus.

Med henblik på at beskytte disse særligt udsatte grupper indfører Sundhedsstyrelsen nu krav om, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder. Som også tidligere udmeldt, kan situationen udvikle sig yderligere, og vurderingen af, hvilke foranstaltninger der er relevante, vil således også kunne ændre sig over de kommende dage og uger.

”Vi skal beskytte de grupper i vores samfund, der er særligt udsatte og sårbare, hvis de bliver ramt af COVID-19. Det gælder særligt vores ældre, men også patienter med kroniske sygdomme, patienter svækket immunforsvar som fx kræftpatienter i kemoterapi, og personer med andre risikofaktorer”, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, der samtidig understreger, at en effektiv forebyggelse af smittespredning i sundheds- og ældresektoren også kan forebygge smittespredning mellem personalet, så man ikke risikerer, at alt for meget personale lægger sig syge, så det bliver svært at få vagtplanerne til at hænge sammen på plejecentre, sygehuse m.v.

”Vi er stadig i en inddæmningsstrategi, hvor vi sætter kraftigt ind på at sikre tidlig opsporing og isolation af de smittede samt karantænesætning af personer, der kan være i risiko for at være smittede, fx fordi de har haft tæt kontakt til smittede. Men udviklingen i bl.a. Italien er bekymrende. Derfor styrker vi for nuværende den forebyggende indsats, så alt personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, efter at de er udrejst fra et af de særlige risikoområder”, udtaler Søren Brostrøm.

Det nye krav fra Sundhedsstyrelsen træder i kraft med det samme og vil gælde indtil 14. dag efter, at man er udrejst fra et af de særlige risikoområder, hvor der er betydende smittespredning med COVID-19. Det skal gælde både for de medarbejdere, der allerede er indrejst i Danmark inden for de sidste 2 uger, og for dem, der er på vej hjem.

Arbejdsgiveren, som kan være sygehuse, plejecentre, læge- og sundhedshuse m.v., skal samtidig sørge for, at de omfattede medarbejdere er informeret om forholdsregler efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som bl.a. omfatter daglig temperaturmåling og selvisolation, hvis man får feber, hoste eller andre symptomer på COVID-19. Medarbejdere, der udvikler tegn på sygdom, vil følge de almindelige retningslinjer for håndtering af mistanke om COVID-19.

Efter en konkret vurdering kan arbejdsgivere på sundheds- og ældreområdet på karantænedagens 7. dag gennemføre en sundhedsfaglig samtale med medarbejderen med en vurdering af symptomer og evt. foretage en svælgpodning for COVID-19, hvis det vurderes relevant. Hvis medarbejderen er uden symptomer og har negativ svælgpodning, kan det - ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering – aftales, at medarbejderen kommer tilbage på arbejde.

Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen og kan ses på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om COVID-19: www.sst.dk/corona

Yderligere information om, hvordan man skal forholde sig, herunder hvilke symptomer man skal være opmærksom på, og hvor man skal henvende sig ved sygdom, kan findes på samme side.

Alle, der inden for de sidste 14 dage har været i et land eller område, med generel eller lokaliseret smittespredning, eller som har været i kontakt med en patient med COVID-19, skal fortsat ringe til læge, og ikke møde op i venteværelse m.v., hvis de udvikler symptomer, se www.sst.dk/corona

Opdateret 3. marts 23:41

Hotline

Sundhedsstyrelsen har oprettet hotline på telefon 72 22 74 59 for generel vejledning om coronavirus.

 

Erhvervsstyrelsen har oprettet hotline på 72 20 00 34, hvor virksomheder kan få rådgivning om ny coronavirus. Hotline er åben i tidsrummet 8.30-16.00 (fredag dog 9.00-15.00).

Lande og områder med COVID-19 smittespredning i samfundet

Opdateret 4. marts 11:13

Land Smittespredning Særlige risikoområder
Hong Kong Lokaliseret eller lavt niveau
Italien Lokaliseret eller lavt niveau Regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte ogVeneto
Iran Lokaliseret eller lavt niveau Hele landet, da usikkerhed om indrapportering
Kina Udbredt Hele landet
Singapore Lokaliseret eller lavt niveau
Sydkorea Lokaliseret eller lavt niveau

Provinsen Gyeongbuk med storbyen Daegu

Japan Lokaliseret eller lavt niveau  
 
 
Personer med symptomer som feber, hoste eller åndenød, og som er udrejst fra et af landene med betydelig smittespredning indenfor de seneste 14 dage, skal selvisolere sig og umiddelbart telefonisk kontakte læge mhp. visitation til undersøgelse for COVID-19.

 

For personer, der er udrejst fra et af de særlige risikoområder indenfor de sidste 14 dage, anbefaler Sundhedsstyrelsen at man bliver hjemme indtil 14. dag fra udrejse fra risikoområdet. Personale i sundheds- og ældresektoren, der i deres arbejde har borger/patient-kontakt, må ikke gå på arbejde.