xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye materialer giver råd til hjemløse og særligt udsatte borgere

Hjemløse, samt brugere og medarbejdere på væresteder, herberg, forsorgshjem og behandlingssteder får nu råd om, hvordan de kan forebygge at blive smittet med ny coronavirus/COVID-19, og hvad de skal gøre ved mistanke om smitte.

24 MAR 2020

Hjemløse og brugere af herberger og forsorgshjem har ikke samme mulighed for at følge Sundhedsstyrelsens fem råd til at beskytte sig selv og andre mod smitte med ny coronavirus. De særligt udsatte grupper har på grund af deres særlige situation sværere ved at holde en god og jævnlig håndhygiejne, at holde afstand til andre og for at få information om deres risiko for smitte.

Sundhedsstyrelsen har løbende udsendt materialer med råd, anbefalinger og vejledninger til udvalgte grupper af borgere og ansatte. De nyeste materialer er målrettet hjemløse, brugere og ansatte ved herberger og forsorgshjem og/eller brugere af væresteder og behandlingssteder.

”Hjemløse og særligt udsatte borgere er en gruppe borgere, som vi har et særligt ansvar for at beskytte. Personer, som står uden tag over hovedet, eller som finder husly i herberger og forsorgshjem, er særligt udsatte over for smitterisiko. Derfor har vi samlet en række råd til denne gruppe og til de ansatte, som dagligt arbejder dem på herberg, forsorgshjem og væresteder,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø Pedersen.

Materialet består af to plakater samt en pjece med anbefalinger og råd til, hvad man kan gøre for at forebygge mod smitte, samt hvordan man skal forholde sig, hvis man tror, at man er smittet.

Plakater til brugere og ansatte på forsorgshjemmet, herberget, værestedet eller behandlingsstedet

Pjece med gode råd om ny coronavirus til dig, der er i særlig risiko for smitte og opholder dig på værested, herberg, forsorgshjem eller er tilknyttet et behandlingssted


Materialerne er udgået