xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nye anbefalinger skal styrke indsatsen for mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag anbefalinger for, hvordan praktiserende læger, kommuner og regioner kan samarbejde tættere om at skabe en sammenhængende indsats til mennesker med demens.

07 OKT 2020

Demensområdet har stor bevågenhed, og de nye anbefalingerne indgår i en større national handlingsplan, der løber indtil 2025. Anbefalingerne beskriver det samlede forløb fra den første opsporing og udredning til den efterfølgende behandling og opfølgning. 

”Anbefalingerne bliver et vigtigt redskab, som skal hjælpe med at skabe et mere sammenhængende forløb for mennesker med demens. Ofte har mennesker med demens og deres pårørende mange forskellige kontakter til eksempelvis kommunen, egen læge, udredning og behandling på sygehuset, osv. Der har været behov for en mere systematisk koordinering, som både skal hjælpe mennesker med demens og deres pårørende, men som også skal give større overblik over forløbet for de mange involverede fagpersoner,” siger konstitueret sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Line Riddersholm.

Regioner og kommuner har gennem flere år styrket demensområdet via forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler, og en evaluering i slutningen af 2017 pegede på en generelt tilfredshed med forløbsprogrammerne. Men samtidig viste evalueringen et udtalt ønske om en opdatering af forløbsprogrammernes indhold, så det afspejler den nyeste viden og udvikling på området. 

Større ensretning i forløb for mennesker med demens

De nye anbefalinger sætter nogle overordnede rammer for, hvordan kommuner, almen praktiserende læger og regioner kan organisere indsatsen og samarbejdet. 

”Anbefalingerne understøtter større sammenhæng i forløbet, eksempelvis ved at pege på vigtigheden af, at de regionale udredningsenheder sikrer en god og rettidig kontakt til den enkeltes hjemkommune. Hermed kan kommunens demenskoordinator komme i gang med at give støtte og skabe tryghed for den enkelte person med demens og dennes pårørende,” fortæller Line Riddersholm.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med rådgivning fra en bredt sammensat arbejdsgruppe med deltagere fra faglige miljøer, regioner, kommuner og patientorganisationer. 
Indsatsen er en del af Sundhedsstyrelsens arbejde med en national demenshandlingsplan.

Læs mere om arbejdet med demenshandlingsplanen

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens