xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Information til læger om status på mulig forebyggelse og behandling af COVID-19

Der er et stort behov for lægemidler, der virker effektivt mod COVID-19. Aktuelt findes der ikke videnskabelige studier gennemført på mennesker, der har vist effekt af specifikke lægemidler.

20 MAR 2020

På nuværende tidspunkt kan vi kun behandle symptomerne ved COVID-19 og ikke selve sygdommen. Verden over er mange kliniske forsøg sat i gang for at få viden om lægemidler og vacciner, der kan bruges til forebyggelse og behandling af COVID-19. Månedsbladet Rationel Farmakoterapi opsummerer den foreløbige, tilgængelige viden. 

”Det er særdeles vigtigt, at afprøvning af mulig ny medicin mod COVID-19 så vidt muligt foregår i protokollerede kliniske forsøg. Dette er nødvendigt for at sikre dataopsamling, så det bliver muligt at drage konklusioner om effekten og sikkerheden af lægemidlerne” siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen. 

8 lægemidler er lige nu i forskernes søgelys. Det drejer sig om udvalgte lægemidler mod sklerose, leverbetændelse, HIV og malaria. Nogle er allerede godkendt og markedsført i Danmark til behandling af disse sygdomme, andre er kun godkendt i udlandet, og et enkelt er ikke godkendt endnu. Fælles for dem alle er, at dokumentationen for deres mulige effekt i behandling af COVID-19 er meget begrænset og langt hen ad vejen bygger på laboratorieforsøg på celler eller dyreforsøg. Der er endnu kun ganske få resultater af studier på mennesker med COVID-19.

I Danmark er både Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital Skejby ved at starte lægemiddelforsøg op 

Flere forskergrupper er også i gang med udviklingen af en vaccine mod ny coronavirus.  I USA er man ved at teste en ny forsøgsvaccine. Optimistiske meldinger om snarlige vacciner skal dog tages med stor varsomhed. Vacciner skal testes - både for effektivitet og sikkerhed i mennesker - før de kan godkendes til brug for hele befolkninger.

Læs artiklen i Månedsblad for Rationel Farmakoterapi nr. 4, 2020: Information til læger om status af mulig forebyggelse og behandling af SARS-CoV-2 og COVID-19