xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Influenza­vaccination skal gives til udvalgte målgrupper

Der er ekstraordinær stor efterspørgsel på influenzavacciner i år. For at sikre, at de tilgængelige vacciner bruges bedst, henstiller Sundhedsstyrelsen til, at vaccinerne bruges til de grupper, som Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccineret.

09 OKT 2020

Årets tilbud om gratis influenzavaccination trådte i kraft 1. oktober 2020. Knap en uge inde i tilbuddet oplever Statens Serum Institut så stor efterspørgsel på influenzavacciner fra både offentlige og private aktører, at det kan resultere i en mangel på vacciner. Derfor henstiller Sundhedsstyrelsen nu til, at de tilgængelige vacciner indtil videre forbeholdes de grupper, som er omfattet af Sundhedsstyrelsens anbefalede målgrupper for gratis influenzavaccination.

”I år oplever vi ekstra stor interesse for at blive vaccineret mod influenza. Det er jo rigtig godt, for vi vil gerne forebygge alvorlig influenzasygdom. Den store interesse for vaccination betyder dog også, at vi er opmærksomme på, at vaccinerne bliver brugt til dem, som vaccinerne er indkøbt til, nemlig dem der er i risiko for alvorlige sygdomsforløb eller deres sundheds- og plejepersonale. Ellers kan vi ende i en situation, hvor der ikke er vacciner nok til dem som de er vigtigst for,” siger Marlene Øhrberg Krag, centerchef i Sundhedsstyrelsen. 

For de fleste personer vil influenza ikke være en alvorlig sygdom, men nogle personer er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med influenza. Det er blandt andet personer over 65 år, personer med visse kroniske sygdomme og gravide. Disse grupper kan få en gratis influenzavaccination. Desuden kan sundheds- og plejepersonale, der arbejder med pleje, omsorg og behandling af de særligt sårbare borgere i år blive vaccineret gratis.

På grund af epidemien med COVID-19 er det i år ekstra vigtigt, at personer, der er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med influenza, bliver vaccineret. Mange af de samme personer er nemlig også i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 - og hvis de bliver syge med begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet forværres betragteligt. Derfor er de indkøbte vacciner målrettet til netop disse personer, der er omfattet af det gratis tilbud for influenzavaccination samt personer, der varetager behandling og pleje af disse grupper. 

Der er i år indkøbt betydeligt flere vacciner end sidste år, da målet har været at øge deltagelsen blandt målgruppen fra 50 til 75%. Statens Serum Institut har undersøgt muligheden for at indkøbe flere influenzavacciner, men det er på nuværende tidspunkt desværre ikke muligt.

Se brev til Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Dansk Selskab for Almen Medicin, Praktiserende Lægers Organisation, Apotekerforeningen og Danske Lægers Vaccinations Service: Henstilling om målrettet brug af influenzavacciner

Om gratis influenzavaccination

Følgende grupper er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination:

  • Alle personer, der er fyldt 65 år
  • Personer med visse kroniske sygdomme
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Svært overvægtige
  • Andre personer i særlig risiko
  • Førtidspensionister
  • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza 

Læs mere om målgrupperne og vaccinen