xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvordan skal plejepersonale forebygge smitte med COVID-19?

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag retningslinjer til plejepersonale, der har ansvar for borgere med behov for pleje. Retningslinjerne skal hjælpe personalet til at forebygge smitte med coronavirus/COVID-19 og med viden om, hvordan de bruger værnemidler.

25 MAR 2020

På bosteder, hvor mange mennesker bor under samme tag, og for plejepersonale med tæt kontakt til mange mennesker er der et behov for klare retningslinjer til, hvordan man forebygger smitte med af sygdommen COVID-19, og hvordan man bruger værnemidler, fx masker og overtrækskitler.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Statens Serum Institut udarbejdet retningslinjer for personale, der arbejder med pleje og omsorg på plejecentre, i hjemmeplejen/hjemmesygeplejen eller på botilbud. Mange af beboerne er her ældre, kronisk syge eller svækkede, og det er derfor vigtigt, at plejepersonalet føler sig trygge ved, hvad de skal gøre. Materialerne kan også bruges til sundhedspersonale i fængsler og på asylcentre.

”Vi er blevet mødt med en række spørgsmål fra medarbejdere på plejeområdet, som er i tvivl om, hvordan de beskytter sig selv og borgerne bedst, og hvordan og hvornår de skal bruge værnemidler. Det kan eksempelvis være i forbindelse med besøg hos borgere, hvor medarbejderen hjælper med personlig hygiejne, skifter plastre, børster tænder eller på anden måde er i direkte kontakt med borgeren. De nye retningslinjer skal bidrage til at skabe gode og trygge rammer for de ansatte og give svar på de spørgsmål, de står med,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering la Cour.

Retningslinjerne indeholder en tydelig beskrivelse af symptomerne på ny coronavirus, og hvad man skal være opmærksom på ved mistanke om smitte hos de personer, som man har ansvaret for gennem sit arbejde. Som udgangspunkt er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd om at vaske hænder hyppigt, hoste og nyse i sit ærme, begrænse fysisk kontakt, skærpe sin rengøring og holde behørig afstand.

Brug af værnemidler

Retningslinjerne beskriver særligt, hvornår man skal bruge værnemidler, og hvordan man bruger dem rigtigt, uanset om det er handsker, beskyttelsesmasker og -briller, overtrækskitler eller forklæder. Som plejepersonale skal man som udgangspunkt bruge værnemidler, hvis man skal tæt på en borger, der har symptomer på COVID-19. Det kan fx være, når man hjælper med tandbørstning, vask eller toiletbesøg.

”Det er vigtigt, at man bruger værnemidlerne med omtanke og kun bruger dem der, hvor det er nødvendigt. Vi er klar over, at der er medarbejdere, der er i tvivl om, hvornår og hvordan de skal beskytte sig selv og borgerne ved hjælp af værnemidler. Vi håber, at retningslinjerne hjælper til, at alle ansatte er trygge ved deres arbejdssituation og fortrolige med, hvordan og hvornår de skal bruge værnemidler,” fortæller Mads Biering la Cour.

I retningslinjerne kan man også finde links til uddybende information om hygiejne på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Se og hent materialet 'Håndtering af COVID-19: Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere' (Materialet blev afpubliceret den 18. april 2020, da det ikke længere var gældende)