xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvordan skal Sundheds­styrelsens lægemiddel­vejledninger bruges i almen praksis?

Rigsrevisionens gennemgang af lægemiddelområdet viser, at læger i almen praksis har svært ved at læse ud af Sundhedsstyrelsens vejledninger, hvad de må og ikke må. Derfor gennemgår det nye månedsblad status på vejledninger og giver et overblik over indholdet i de 6 mest brugte vejledninger på lægemiddelområdet.

20 JAN 2020

Skal læger altid leve op til Sundhedsstyrelsens lægemiddelvejledninger? Det er et af de centrale spørgsmål, som det nye nummer af Månedsbladet Rationel Farmakoterapi gennemgår. 

”Når Sundhedsstyrelsen sender en vejledning ud om lægemidler, er det oftest for at præcisere, hvad kravene er til lægens omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med ordination af lægemidler, hvor der er en risiko for patienter eller samfund. Vejledninger i sig selv ikke er juridisk bindende, men de er med til at fastsætte den faglige standard, som i særlige og dokumenterede patientsituationer kan fraviges”, forklarer overlæge i Sundhedsstyrelsen Marie Louise Schougaard Christiansen

Sundhedsstyrelsen har prioriteret at udarbejde vejledninger på de områder, hvor erfaringen viser, at der kan være risiko for patientsikkerheden. Det gælder fx ved ordination af antipsykotika og af lægemidler, der kan give afhængighed. Desuden er der udarbejdet vejledninger om områder, hvor der er stor og uforklarlig forskel på, hvad patienterne får af lægemidler, eller hvor der er risiko for misbrug.  

Månedsbladet præsenterer også en kort gennemgang af indholdet i 6 af de mest brugte vejledninger på lægemiddelområdet. De handler om henholdsvis:

  • Ordination af antibiotika
  • Gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme mv.
  • Behandling af voksne med antidepressive lægemidler
  • Afhængighedsskabende lægemidler
  • Behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser
  • Medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelse

Månedsblad for Rationel Farmakoterapi nr. 1, 2020: Sundhedsstyrelsens vejledninger på lægemiddelområdet med relevans for almen praksis