xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvordan skaber vi mindre ulighed i sundhed?

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag rapporten ”Indsatser mod ulighed i sundhed”. Den beskriver, hvor man kan sætte ind for at nedbringe social ulighed i sundhed og bygger på en systematisk gennemgang af den eksisterende viden. Rapporten er udarbejdet af forskere fra Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

02 SEP 2020

Rapporten supplerer Sundhedsstyrelsens nye statusrapport om, hvordan det ser ud med ulighed i sundhed og sygdom i Danmark ved at give anbefalinger om indsatser på alle niveauer i samfundet. Anbefalingerne bygger på omfattende epidemiologisk viden, en sammenfatning af policy anbefalinger fra ekspertgrupper i Danmark, Sverige, Norge, England og WHO samt på gennemgangen af nyere interventionsevidens på området.

Enhedschef Niels Sandø ser rapporten som en mulighed for at få gode bud på, hvor man kan gribe fat for at forebygge social ulighed i sundhed.

”Der er anbefalinger på mange forskellige niveauer og områder. Der er generelle anbefalinger mod ulighed i sundhed, og der er specifikke anbefalinger på sundhedsområdet. Jeg er specielt optaget af, hvordan vi i Sundhedsstyrelsen kan hjælpe med at sætte ind med en tidlig indsats, så vi får givet børn en god ballast og lige muligheder helt fra start”, siger enhedschef Niels Sandø.

Rapporten kommer med anbefalinger i forhold til børns tidlige udvikling og uddannelse, arbejdsliv, indkomst, miljø og sundhedsadfærd samt anbefalinger for sundhedsvæsenet, socialt arbejde og rehabilitering. Overordnet viser rapporten, at generelle indsatser, hvor der også arbejdes med de fysiske og sociale omgivelser, kan reducere ulighed i sundhed. Det kan fx være øgede afgifter på tobak eller begrænsning af fysisk belastende arbejdsmiljø. Rapporten beskriver desuden, at målrettede individuelle indsatser, som fx at forbedre socialt udsattes kontakt med sundhedsvæsenet med fordel kan supplere de brede indsatser.

Sundhedsvæsenet kan ikke sikre lighed i sundhed alene. Det kræver et bredt samarbejde på tværs mellem mange forskellige sektorer, beskrives det i rapporten.

”Hvis vi skal arbejde på at få mindre ulighed i sundhed, kræver det en betydelig indsats på mange forskellige områder. Det gælder for eksempel beskæftigelse, uddannelse, og bolig- og socialområdet. Der er der mange muligheder for at gøre en indsats, uanset hvilken sektor man arbejder i”, understreger Niels Sandø.

Sundhedsstyrelsen præsenterer rapporten på et webinar i dag, onsdag den 2. september kl. 12-15. Her præsenteres også den anden rapport ”Social ulighed i sundhed og sygdom i Danmark”.

Se rapporten 'Indsatser mod ulighed i sundhed'