xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Husk at gå til lægen, når du har brug for det

Mange praktiserende læger oplever et markant fald i antallet af henvendelser i forbindelse med corona/COVID-19-epidemien. Derfor understreger Sundhedsstyrelsen, at det er vigtigt at søge læge ved behov og ikke holde sig tilbage, hvis man fejler andre ting eller har symptomer på andet end COVID-19.

31 MAR 2020

Gennem de seneste uger har der løbende været information om, at man ikke skal møde op hos egen læge, men i stedet ringe, hvis man har symptomer på COVID-19. Efterfølgende har der været et generelt fald i antallet af besøg hos de praktiserende læger. 

Det betyder, at lægerne ikke henviser lige så mange patienter til udredning for bl.a. kræft, som før epidemien. Desuden bliver færre patienter indlagt på psykiatriske afdelinger, og der er desuden et fald i antallet, der kommer til kontrolundersøgelser i psykiatrien.

Det er vigtigt, at man stadig bruger sundhedsvæsenet, når man har brug for det, understreger Niels Sandø, enhedschef i Sundhedsstyrelsen: 

”Man skal ikke lade være med at gå til læge på grund af COVID-19. Den omstilling, som sundhedsvæsenet er ved at gennemgå for at håndtere COVID-19, bliver jo netop gennemført for at sikre, at man fortsat kan blive tilset af en læge og få behandling, hvis man har behov for det”.  

Beskyttelse af patienterne er en hovedprioriteret for sygehusene og i lægepraksisserne, og derfor er der kun en minimal risiko for at blive smittet der. Sundhedsstyrelsen har lavet en informationsfolder om, hvornår man skal søge hjælp i sundhedsvæsenet. Den understreger, at man ved behov fortsat skal søge læge. 

”Det er vigtigt, at du reagerer på symptomer, der bekymrer dig, og at du bliver udredt og kommer i behandling for eventuel sygdom. Ligesom det er vigtigt, at du møder op til eventuelle kontrolbesøg, som der er aftalt og ikke er blevet udskudt,” siger Niels Sandø.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale om kontakt til lægen 


Materialet er udgået