xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

For at undgå smittespredning skal mange flere testes for COVID-19

Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne til sundhedsvæsenet om håndteringen af COVID-19, så flere grupper nu kan testes som led i arbejdet med at forebygge smitte. Det gælder bl.a. alle med lette symptomer, men også grupper uden symptomer på COVID-19, fx personer, der forventes indlagt på sygehus i over et døgn, og beboere samt personale på institutioner, som fx bosteder og plejecentre.

21 APR 2020

Smittespredningen er på nuværende tidspunkt kraftigt reduceret, og vi er derfor begyndt at åbne samfundet gradvist. I den situation er det meget væsentligt, at der er øget opmærksomhed på at undgå smitte i befolkningen. Sundhedsstyrelsen har derfor haft fokus på at tilpasse kriterierne for, hvilke grupper der skal testes, så de følger epidemiens udvikling.

”Med de nye retningslinjer sætter vi målrettet fokus på at undgå smittespredning i samfundet. Det gør vi ved at teste alle dem, der har symptomer på COVID-19, men derudover begynder vi også at teste personer uden symptomer. Formålet er at undgå smitte af personer i særlig risiko på fx plejehjem og sygehuse,” siger Helene Bilsted Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Med de reviderede retningslinjer bliver det derfor muligt at teste personer uden symptomer på COVID-19, også kaldet asymptomatiske personer. Vi ved, at når vi tester personer uden symptomer, så er testen ikke helt så pålidelig, som når man tester personer, der har symptomer. Men testen kan bruges i netop de situationer, hvor der er en særlig risiko for smittespredning. Med de nye retningslinjer vil vi teste alle, der indlægges på sygehus, og vi vil teste både personale og borgere på institutioner, hvis der er bare ét tilfælde af COVID-19.

De nye retningslinjer rummer også en vision for, hvad næste skridt er i forhold til udvidet test af befolkningen.

”I den kommende tid forventer vi at udvide yderligere med test af personer, der har været i nær kontakt med én, som har fået påvist smitte med COVID-19. Derudover vil vi også se på, hvordan man regelmæssigt kan teste personalegrupper, der arbejder med sårbare borgere eller patienter,” uddyber Helene Bilsted Probst.

Sundhedsstyrelsen udgiver senere i denne uge en opdateret vejledning til forebyggelse af smittespredning på institutioner og vil i den kommende uge udgive en beskrivelse af organisering af test af nære kontakter.

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Modtag nyheder om COVID-19