xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Danmark stiller op til post i WHO's globale bestyrelse

​Over de kommende to dage afvikler WHO’s Europa-region møde i den regionale komité. Det er 70. gang, at mødet bliver afholdt, men grundet omstændighederne med udbruddet af COVID-19, foregår det for første gang virtuelt. På mødet vil regionalkomitéen nominere kandidater til WHO’s bestyrelser. Danmark er opstillet til en plads i WHO’s globale bestyrelse, hvor Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm er indstillet som kandidat.

14 SEP 2020

På mødet skal de 53 medlemslande blandt andet drøfte og vedtage det kommende 5-årige arbejdsprogram for Europa-regionen. Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke åbner mødet fra FN-byen i København.

Danmark stiller op til en post i WHO’s globale bestyrelse (The Executive Board). Foruden Danmark stiller også Slovakiet, Slovenien, Frankrig, Schweiz, Bulgarien og Hviderusland op. Regionalkomitéen skal i alt nominere fire lande til bestyrelsen. Til at skulle varetage posten i den globale bestyrelse har Danmark indstillet Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm.

”At repræsentere Danmark internationalt og i WHO er altid noget særligt. De seneste tre år har jeg repræsenteret Danmark i WHO’s regionale bestyrelse for Europa, det seneste år som formand, hvilket har været en god mulighed for at markere os med danske mærkesager. Jeg håber, at vi får muligheden for, at videreføre dette arbejde i den globale bestyrelse,” siger Søren Brostrøm.

Hvis Danmark bliver valgt, vil man være medlem af bestyrelsen fra maj 2021 og de følgende tre år.

Regionalkomitéen er det øverste beslutningsorgan i WHO’s Europaregion og består af 53 medlemslande. På regionalkomitémødet mødes alle medlemslandene for at drøfte og udforme WHO’s regionale aktiviteter og politik, drøfte regionens budget samt indstille kandidater til WHO’s bestyrelser. Regionalkomitéen mødes hvert år i september.

Da mødet, grundet omstændighederne med udbruddet af COVID-19, afholdes virtuelt vil valghandlingen blive afviklet ved brevafstemning, hvis der ikke opnås konsensus på selve mødet. Resultatet forventes i så fald først at foreligge senere på efteråret.

Om WHO’s globale bestyrelse

Verdenssundhedsorganisationen (World Health Organisation, WHO) blev grundlagt i 1948 og har 194 medlemsstater. Som en del af FN-systemet er WHO den øverste globale sundhedsorganisation. WHO’s bestyrelse er sammensat af 34 personer, som hver især er udpeget af deres respektive medlemsland. Et medlemsland vælges til bestyrelsen for tre år ad gangen.

Bestyrelsen skal sikre, at beslutninger og resolutioner vedtaget af Verdenssundhedsforsamlingen bliver gennemført. Samtidig er bestyrelsen rådgiver for Verdenssundhedsforsamlingen og vejleder for WHO’s sekretariat. Bestyrelsen mødes mindst to gange om året.

Danmark havde sidst en plads i bestyrelsen i 2006-2009.