xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

5 mio. kr. til patienter med symptomer på lavt stofskifte

Fra i dag kan medicinske afdelinger søge om midler til udvikling af tværfaglige behandlinger for patienter med vedvarende symptomer på lavt stofskifte. Patienter som ofte mangler afklaring og konkrete tilbud.

28 MAJ 2020

Som del af en pulje til forbedring af tilbud til personer med lavt stofskifte, kan der nu søges om midler til målrettet behandling af patienter, hvor symptomerne på lavt stofskifte ikke kan forklares ud fra medicinske tests. 

Projektet skal blandt andet bidrage til hurtigere udredning og behandling, bl.a. gennem tydelig afklaring af henvisning- og behandlingsforløb. Erfaringerne fra projektet forventes at danne grundlag for etablering af lignende tilbud i andre regioner. 

”Patienter med vedvarende symptomer på lavt stofskifte oplever ofte forringet livskvalitet og kan have vanskeligt ved at varetage et arbejde. På de regionale centre for funktionelle lidelser findes ekspertisen til at hjælpe denne patientgruppe, og vi håber, at de afsatte midler kan hjælpe til at udvikle en model, som kan udbredes til hele landet,” udtaler sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Lotte Klitfod.

Sundhedsstyrelsen regner med at tildele midlerne til ét projekt med en varighed på ca. 3 år. Det samlede beløb er 5 mio. kr. for perioden 2020-2022.

Puljen er en del af en politisk aftale fra 2018 om udmøntning af i alt 17 mio. kr. til forbedring af indsatsen for borgere med lavt stofskifte, og etableringen af tværfaglige forløb for patienter med vedvarende symptomer er en af flere indsatser i aftalen. Denne gruppe patienters lidelser falder ind under betegnelsen funktionelle lidelser, som er en samlebetegnelse for lidelser med fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, men hvor sygdom ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests.

Puljen kan kun søges af endokrinologiske/medicinske afdelinger i samarbejde med et regionalt center for funktionelle lidelser. 

Der er åben for ansøgninger frem til 15. juni kl 12.00.

Puljeopslag, ansøgningsskema og vejledning til ansøgningsskema

Læs mere om funktionelle lidelser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside