xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

4,5 mio. kr. afsat til eksperimentel kræftkirurgi

Sygehusafdelinger i regionerne har igen mulighed for at søge om midler til eksperimentel kræftkirurgi. Ansøgningsrunden gælder for 2020 og 2021.

02 JUN 2020

På finansloven for 2017 blev der i forbindelse med kræftplan 4 afsat midler til eksperimentel kræftkirurgi. Puljen har til formål at styrke tilbuddet om eksperimentel kræftkirurgi i Danmark og samtidig sikre en høj international kvalitet og en ensartet udbredelse af nye behandlingsformer.

Sygehusafdelinger i regionerne kan frem til 18. august 2020 søge om midler til eksperimentelle kræftkirurgiske projekter. Ansøgningsrunden dækker både 2020 og 2021, og der i alt afsat ca. 4.5 mio. kr.

Puljen skal hjælpe med at udvikle viden på det kirurgiske område, hvor den eksperimentelle kirurgi ikke har samme bevågenhed som eksperimentel medicinsk kræftbehandling. Puljen skal blandt andet sikre, at der opbygges nationale samarbejder og erfaringer inden for eksperimentel kræftkirurgi.

”Behandling af kræft kan ske på flere måder, og der forskes generelt mere i de medicinske behandlinger end de kirurgiske. Med denne særlige pulje er der afsat midler til eksperimentel kirurgisk behandling, som kan give ny viden og dermed også give bedre muligheder for behandling. Det gavner patienter, hvor mulighederne for behandling måske har været små eller vanskelige, men giver også ny viden til generel udvikling af behandlingsmetoder,” fortæller centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Noelle Rathcke.

Eksperimentel behandling dækker behandlinger, hvor der endnu ikke findes samme grad af videnskabelig dokumentation som ved etableret behandling.

Ansøgningsrunden varer frem til 18. august 2020, hvor interesserede sygehusafdelinger i regionerne kan søge om midler til eksperimentelle kræftkirurgiske projekter.

Ved første ansøgningsrunde i 2017 uddelte Sundhedsstyrelsen cirka 1.7 mio. kr. for 2017 og cirka 1.5 mio. kr. for 2018. Midlerne gik til fem forskellige kræftkirurgiske funktioner. Ved ansøgningsrunden i 2019 blev der uddelt cirka 3 mio. kr. til seks forskellige kræftkirurgiske funktioner.

Ansøgningsfristen for puljen er 18. august 2020. 

Mere om puljen og ansøgningsmateriale: Eksperimentelle kræftkirurgiske funktioner 2020 og 2021