xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tilmeld dig gratis temadage om værdighed i ældreplejen

Nu er der åbnet for tilmelding til tre temadage om ernæring, livskvalitet og selvbestemmelse fra Sundhedsstyrelsens Videnscenter for værdig ældrepleje.

20 AUG 2019

Alle har ret til at opleve høj livskvalitet, men hvad forstår vi egentlig ved begrebet? Hvordan skaber vi rammerne for et værdigt måltid? Og hvordan kan vi styrke borgerens selvbestemmelse, når vi arbejder med svækkede ældre? Det er nogle af de centrale spørgsmål, der bliver stillet, når Videnscenter for værdig ældrepleje slår dørene op for tre temadage i efteråret.

“Vores ambition med efterårets temadage er at inspirere, motivere og hjælpe medarbejdere i ældreplejen med at få mere viden og nye redskaber til at yde en værdig omsorg og pleje. Evalueringerne fra vores tidligere temadage viste, at 9 ud af 10 deltagere har været tilfredse med dagenes indhold, og mere end tre ud af fire fik fagligt udbytte fra dagen”, fortæller sektionsleder i Ældre og Demens, Sundhedsstyrelsen, og daglig leder af Videnscenter for værdig ældrepleje Sara Louise Friis Rose. 

På den første af de tre temadage kan du blive klogere på, hvordan du i praksis kan sikre ældre borgere den rette ernæring og samtidig skabe de gode rammer om maden og måltidet. Temadagen afholdes d. 29. oktober 2019 i henholdsvis Hillerød og Holstebro. 

På den anden temadag kan du arbejde med, hvad der ligger i begrebet livskvalitet, og hvordan ensomhed, enlighed eller social isolation påvirker den oplevede livskvalitet. Der fokuseres blandt andet på, hvordan du og dine kolleger kan opspore og arbejde med ensomhed og social isolation samt identificere konkrete udfordringer og behov hos den ældre borger, så I kan støtte vedkommende i fortsat at leve livet og trives. Temadagen om livskvalitet afholdes d. 12. november 2019 i henholdsvis Roskilde og Aarhus.

På den tredje temadag kan du blive klogere på, hvordan svækkede ældre taler om selvbestemmelse, og hvordan du som medarbejder kan fremme deres selvbestemmelse som led i en værdig ældrepleje. Temadagen om selvbestemmelse afholdes d. 3 december 2019 i Holstebro. 

Temadagene er rettet mod medarbejdere og ledere i ældreplejen, der ønsker inspiration og input til deres daglige arbejde. Vi anbefaler, at man deltager flere fra samme arbejdsplads eller plejeenhed.

Temadagene består af både korte oplæg, øvelser og fælles drøftelser. Oplæggene og øvelserne tager udgangspunkt i konkrete metoder og redskaber, som kan bruges direkte i det daglige arbejde og dagens indhold vil tage afsæt i deltagernes egen hverdag og praksis. 

Praktisk information

Læs mere og tilmeld dig:

Temadagen om ernæring og værdighed i Hillerød og Holstebro

Temadagen om livskvalitet i Roskilde og Aarhus 

Temadagen om selvbestemmelse i Holstebro