xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter

Der er mange risici og usikkerhed om skadevirkninger ved brug af e-cigaretter

11 SEP 2019

I Sundhedsstyrelsen har vi opdateret vores anbefalinger om e-cigaretter. Vi fastholder, at vi ikke kan anbefale brugen af dem. Som noget nyt vil Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip fraråde at børn, unge, gravide og ammende ryger e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen advarer samtidig mod at brugere af e-cigaretter tilsætter ting til e-væsker.

”Vi kan ikke anbefale e-cigaretter som rygestopmiddel. Samtidig er vi blevet mere bekymrede for de skadelige effekter, særligt ved langvarigt forbrug af e-cigaretter”, siger Niels Sandø, forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen.

På den baggrund kan Sundhedsstyrelsen ikke anbefale brugen af e-cigaretter. Og e-cigaretter bør slet ikke bruges af gravide, ammende, børn og unge.

”Vi ved, at brug af nikotin medfører afhængighed, og at det kan påvirke et foster negativt, hvis mor ryger. Desuden påvirker nikotin udviklingen af hjernen hos børn og unge. Derfor vejer vores bekymringer om skadevirkninger særligt tungt i denne gruppe”, understreger Niels Sandø,

Voksne, der ryger, og ønsker at stoppe med at ryge, anbefales at bruge kvalitetssikret rygestoprådgivning i kombination med godkendt rygestopmedicin. Begge dele er veldokumenterede, og der en betydelig sikkerhedskontrol med godkendte lægemidler. Brugere kan kontakte Stoplinien på 80 31 31 31.

I USA har der været rapporteret om et stigende antal tilfælde af alvorlig lungesygdom samt enkelte dødsfald hos brugere af e-cigaretter. De amerikanske sundhedsmyndigheder er ved at undersøge området, og der er bl.a. mistanke til inhalerede cannabisolier, der har været tilsat. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen indskærpet sin anbefaling om at danske brugere af e-cigaretter helt undlader at tilsætte ting som f.eks. olier til e-cigaretvæsker da det kan medføre alvorlig akut sygdom.

Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med, at der er set tilsvarende tilfælde af alvorlig lungesygdom relateret til e-cigaretbrug i Danmark.

Sundhedsstyrelsen følger løbende udviklingen i USA og andre lande.

Læs mere om e-cigaretter under Viden

 

Fakta

Der gælder regler for alle e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, der ikke er godkendt som lægemidler af Lægemiddelstyrelsen, under ”Lov om e-cigaretter m.v.”. Både e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal anmeldes hos Sikkerhedsstyrelsen, inden de må markedsføres i Danmark. E-cigaretter og e-væsker uden nikotin er ligeledes delvist reguleret af denne lov, fx reklameforbud og forbud mod salg til mindreårige.

Ud over de specifikke regler for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin i Lov om e-cigaretter, er markedsføring af e-cigaretter og e-væsker også omfattet af EU’s kemikalielovgivning. E-væsker uden nikotin er dertil omfattede af danske regler for salg af giftige og meget giftige stoffer og blandinger. Dette hører under Miljøstyrelsen.

Tilfælde af lungesygdom efter brug af e-cigaretter

I USA har man oplevet stigende antal af tilfælde af lungesygdom, som man mener har en sammenhæng med brug af e-cigaretter. U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og U.S. Food and Drug Administration (FDA) registrerer og undersøger løbende de tilfælde af lungesygdom, der har været. 

Siden d. 28. juni 2019 er der i USA rapporteret over 450 tilfælde af lungesygdom med mulig relation til brug af e-cigaretter. Sygdomstilfældene har fundet sted i 33 stater. Der er indtil nu registeret 5 dødsfald hos personer, som blev indlagt med alvorlig lungesygdom efter brug af e-cigaretter. Fælles for alle patienterne er, at de har brugt e-cigaretter dage til uger inden symptomdebut.

Man kender endnu ikke årsagen til de sygdomstilfælde, man har registreret i USA. Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret en enkelt substans eller et enkelt e-cigaretprodukt som årsag til sygdomstilfældene. I nogle tilfælde, men ikke i alle, har patienterne inhaleret aerosol med cannabisprodukter (delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) eller cannabidiol (CBD)).

CDC har d. 30. august 2019 udsendt en officiel sundhedsadvarsel, hvor der bl.a. advares mod brug af e-cigaretter. CDC og FDA har igangsat flere tiltag for at få overblik over sygdomstilfældene og finde årsagen.

https://www.cdc.gov/

https://www.fda.gov/