xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrk fællesskaberne og mindsk den sociale ulighed i sundhed

På baggrund af aftalen om satspuljen på ældreområdet 2019-2022 har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et fagligt oplæg om ”Det gode ældreliv”. Det indeholder 14 anbefalinger, der skal hjælpe flest mulige ældre til at have et sundt og godt liv fyldt med livsmod og livskvalitet, uanset om de er selvhjulpne, svækkede eller pårørende til andre ældre, som er svækkede. Kernen i oplægget er at styrke fællesskaber og sund aldring og på at mindske social ulighed i sundhed.

23 DEC 2019

Flere af anbefalingerne i oplægget handler om at styrke indsatser, der skal forebygge tab af fysisk, psykisk og social funktionsevne, så ældre borgere kan bevare deres trivsel, livskvalitet og evne til at klare sig selv længst muligt.

”De fleste ældre trives, har et godt fysisk og mentalt helbred og oplever, at de kan gøre, hvad de har lyst til. Men at blive ældre kan for nogle føre til svækkelse, der kan begrænse dem i hverdagen og i muligheden for at klare sig selv, fastholde deres sociale relationer og deltage i samfundet. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på at støtte ældre i at udnytte deres egne ressourcer, deltage i fællesskaber og bevare deres funktionsniveau længst muligt”, siger enhedschef Mads Biering la Cour.

Anbefalingerne handler også om at støtte ældre, der føler sig svækkede. Her kan kommuner og andre med fordel fokusere både på de forebyggende hjemmebesøg og på rehabilitering for at støtte ældre borgere i at genvinde eller fastholde deres funktionsevne.

En god overgang til pensionistlivet

I det faglige oplæg er der også fokus på at hjælpe ældre med at få en god overgang til livet uden for arbejdsmarkedet.

”Overgangen fra arbejdslivet til pensionisttilværelsen kan være et godt tidspunkt at overveje, hvad man gerne vil have ud af sin nye livsfase. Nogle kan have brug for råd om, hvordan deres hjem kan indrettes til det liv, de gerne vil leve fremadrettet. Andre kan have brug for hjælp til at erstatte det sociale fællesskab fra arbejdspladsen med nye relationer eller ved at indgå mere aktivt i deres børn og børnebørns liv,” siger Mads Biering La Cour.

Anbefalingerne er især rettet mod at udvikle og udbrede indsatser i kommuner fx i samarbejde med regioner, civilsamfundet og private aktører.

Sundhedsstyrelsen har inddraget centrale parter og eksperter på sundheds- og ældreområdet i Danmark i arbejdet med at udarbejde det faglige oplæg. 

Læs det faglige oplæg: 

Gode ældreliv med trivsel og sundhed

De 14 anbefalinger i det faglige oplæg er delt op i 6 emner:

  • Fællesskaber, trivsel og mental sundhed
  • Pårørende til svækkede ældre
  • Overgang til ældrelivet
  • Forebyggelse, sundhedsfremme og sund aldring
  • Rehabilitering
  • En værdig død