xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Seponeringslisten er opdateret – få inspiration til at gennemgå medicinen med dine patienter

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med regionernes lægemiddelkonsulenter netop opdateret Seponeringslisten. Listen kan bruges ved medicingennemgang og giver råd om, hvornår behandlingen med en række lægemidler med fordel kan stoppes.

11 NOV 2019

Seponeringslisten er et evidensbaseret, nationalt værktøj, der skal hjælpe læger og andre sundhedsfaglige med at gennemgå medicinen hos voksne.  Listen giver nogle overordnede tommelfingerregler og forslag til processen, når en patient skal ophøre med sin medicin.

”Behandlingsvejledninger og andre anbefalinger om brug af lægemidler giver vejledning om opstart og vedligeholdelse af behandling med lægemidler. Men de giver sjældent vejledning om seponering, altså ophør, eller prioritering mellem lægemidlerne, når en patient får mange lægemidler” siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Solveig Forberg og tilføjer: 

”Seponeringslisten er af den grund et godt hjælperedskab til læger og andre sundhedsprofessionelle, når de skal gennemgå voksne patienters medicin og eventuelt stoppe eller ændre i medicineringen.”

Den årligt opdaterede udgave af Seponeringslisten udkommer den 11. november 2019. I den nye udgave er der blandt andet medtaget forslag til seponering af paracetamol. Seponeringsbudskaberne bliver frem over en del af Sundhedsdatastyrelsens opdaterede elektroniske værktøj til læger, kaldet ordiprax+, så kvalitetsarbejdet med rationel farmakoterapi i klyngerne har mulighed for at tage udgangspunkt i lettilgængelige, nationale, evidensbaserede anbefalinger.

Se listen her. Hvis du er på Lægedage i uge 46, kan du få et trykt eksemplar i Sundhedsstyrelsens stand.