xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Pilotprojekt skal tilbyde uafhængig rådgivning til transpersoner

Ny pulje skal sikre, at transpersoner, der allerede er i et udrednings- eller behandlingsforløb bliver tilbudt supplerende rådgivning med fokus på psykosocial støtte.

05 NOV 2019

Blandt transpersoner er der et ønske om et rådgivningstilbud, som er placeret uafhængigt af de tilbud der allerede eksisterer i sundhedsvæsenet. Det er væsentligt, at man som transperson, har et sted at gå hen med personlige overvejelser og tvivl.

Som transperson kan man være bekymret for at komme til at virke tvivlende, hvis man lufter den slags overvejelser, når man samtidig drøfter behandlingstilbud i det sundhedsfaglige miljø. Og derfor er det vigtigt at transpersoner kan få offentligt finansieret psykosocial rådgivning og støtte af høj kvalitet – uafhængigt af de sundhedsfaglige tilbud, som allerede findes. 

Rammen for det nye rådgivningstilbud er, at rådgivningen skal gives af fagpersoner, der ikke har ansvaret for udredningen og den kønsmodificerende behandling. Kravet skal sikre fortrolig støtte fra personer, der ikke er involveret i beslutningen om behandling.  

”Formålet med rådgivningen er, at den skal være med til at skabe et fortroligt rum for transpersonen, hvor denne i trygge rammer kan tale om sin eventuelle tvivl og udfordringer, og hvor der er plads til refleksion og rådgivning om andre områder end de rent sundhedsfaglige”, forklarer centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Rathcke.

Rådgivningen skal således være et supplement til de eksisterende tilbud i sundhedsvæsenet. 

Rådgivningstilbuddet skal løftes af personer, der er kvalificeret til at yde psykosocial støtte, og som kan rådgive om kønsmodificerende behandling. De skal desuden have et særligt kendskab til området og til de eksisterende tilbud om udredning og behandling i Danmark.

Puljen administreres af Sundhedsstyrelsen. Den er ét af initiativerne fra regeringens LGBTI-handlingsplan og en del af forlængelsen af satspuljeaftalen 2018. I handlingsplanen udmøntes 12 initiativer, der skal styrke indsatsen i forhold til at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

Denne pulje omhandler initiativ 9 i handlingsplanen: Pilotprojekt om supplerende rådgivning af transkønnede og der udmøntes i alt 0,9 mio. kr. over en treårig periode fra 2019-2021.

Information om puljen