xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nye anbefalinger skal styrke tilbud til børn og voksne med svær overvægt

Sundhedsstyrelsen sender i dag sine nye anbefalinger for, hvordan kommunerne bedst muligt tilrettelægger deres indsats og tilbud til børn og voksne med svær overvægt, i bred faglig høring.

21 OKT 2019

Et stigende antal børn og voksne i Danmark er så overvægtige, at de risikerer at udvikle alvorlige sygdomme og tilstande. Svær overvægt, der beskrives som et BMI på 30 eller derover, er et stigende problem på verdensplan. Det ses i alle aldersgrupper og kan have store og langtrækkende fysiske og psykiske konsekvenser for alle uanset alder. 

Kommuner og regioner har et fælles ansvar for at etablere forebyggende, sundhedsfremmende og behandlende tilbud til borgerne. De senere år har både kommuner og regioner haft fokus på at udvikle tilbud om livsstilsintervention til borgere med svær overvægt, og der eksisterer forskellige tilbud på tværs af landet.

”Hvis en indsats skal kunne batte noget i forhold til at reducere svær overvægt, skal det tilbud kommunen skruer sammen indeholde elementerne kost, fysisk aktivitet og støtte til at ændre adfærd. For børn er det samtidig vigtigt, at indsatsen tilrettelægges, så den retter sig mod hele familien”, siger chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Tatjana Hejgaard.

Anbefalingerne er tiltænkt de kommuner, der ønsker at kvalificere deres indsats og tilbud på området ud fra et evidensbaseret grundlag. 

I forbindelse med arbejdet har Sundhedsstyrelsen nedsat en bred faglig arbejdsgruppe, der har ydet faglig sparring og bidraget til at kvalificere anbefalingerne. 

Stigmatisering

Ifølge den seneste udgave af Den Nationale Sundhedsprofil steg andelen af voksne med moderat eller svær overvægt fra 47 procent i 2010 til 51 procent i 2017. Heraf har hver sjette svær overvægt.

"Overvægt – og især svær overvægt – medfører en øget risiko for en lang række sygdomme og tilstande og har store omkostninger for både den enkelte og for samfundet", siger Tatjana Hejgaard.

Ud over den fysiske helbredsrisiko har overvægt stor betydning for livskvalitet og trivsel: "Vi kan se, at både børn og voksne oplever diskrimination og stigmatisering på grund af deres overvægt. Det kan til dels forklares ved, at vi har et individualiseret syn på overvægt. Holdningen er generelt, at overvægt er noget, du selv skal gøre noget ved. Deri ligger så også en antydning af, at det er noget, du selv er skyld i", siger Tatjana Hejgaard.

”8 ud af 10 danskerne mener, at overvægt er et personligt ansvar. Men overvægt er ikke et sundhedsmæssigt problem, som den enkelte kan løse alene. Vi må som samfund tage en del af det fælles ansvar”, siger Tatjana Hejgaard.

Høringsfristen er mandag den 18. november 2019, kl. 12.00.

Høringsmateriale

Læs om høring af anbefalinger for livsstilsintervention ved svær overvægt her 

Øvrige materialer

”Kortlægning af livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt i kommuner og regioner” (Statens Institut for Folkesundhed, 2017)

”Sygdomsbyrden i Danmark. Risikofaktorer” (Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, 2016)

”Evidens for livsstilsinterventioner til børn og voksne med svær overvægt. En litteraturgennemgang" (Institut for Idræt og Ernæring (NEXS), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, for Sundhedsstyrelsen, 2018)

Link til høringsmateriale er blevet opdateret d. 22-01-2019