xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Indsatser har mindsket ensomheden hos ældre borgere, der modtager hjemmehjælp

Ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp, oplever i højere grad ensomhed, end dem der ikke modtager hjemmehjælp. Derfor har 12 kommunale puljeprojekter siden 2017 udviklet nye indsatser mod ensomhed i hjemmeplejen sammen med en række frivillige organisationer. Projekterne er afsluttet, og en evaluering og en eksempelsamling samler op på de gode erfaringer.

04 DEC 2019

De 12 kommunale projekter har arbejdet med emnet gennem uddannelse af personalet i hjemmeplejen, opsporende arbejde samt gennem et samarbejde med frivillige organisationer.

Målet har været at lave nye tilbud, der kan forebygge og mindske ensomhed. Evalueringen viser, at hjemmeplejepersonalet gennem uddannelse føler sig bedre klædt på til at handle på ensomhed hos ældre borgere. Samtidig viser erfaringerne fra samarbejdet med de frivillige organisationer, at det er nødvendigt at tænke over, hvilke tilbud de ældre borgere i denne gruppe får tilbud om.

Aktivitetstilbuddene skal tilpasses efter, hvad de ældre formår fysisk og mentalt.

Sektionsleder Line Raahauge Hvass fortæller: ”Vi er glade for at se, at når hjemmeplejen sætter ind over for ensomhed, så oplever de ældre mennesker en målbar forbedring. Der er udviklet mange forskellige modeller for kompetenceudvikling, opsporing, henvisning og aktivitetstilbud gennem projekterne. Vi håber, at andre kommuner kan bruge evalueringen og eksempelsamlingen til inspiration.”

De kommunale udviklingsprojekter er blevet evalueret samlet, og resultater herfra viser, at de 230 borgere, der har deltaget i evalueringen, oplever mindre ensomhed og bedre trivsel efter seks måneder. Evalueringen tegner derudover et billede af, hvilke ældre borgere der deltog i indsatserne. Nogle af kendetegnene er, at cirka fire ud af fem lever alene, og omkring hver tredje bliver af personalet vurderet til at have demens i større eller mindre grad. 

”Vi har fået et mere klart billede af, hvordan man kan arbejde med ensomhed i hjemmeplejen. Denne viden kan bruges til alle mennesker, der modtager hjemmehjælp, og ikke kun projektets målgruppe,” siger Line Raahauge Hvass.  

Derudover bliver der i evalueringen formidlet gode råd om udvikling af indsatser, organisering og kompetenceudvikling af personalet i hjemmeplejen.  

Evaluering af projekter i puljen: Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Til inspiration til andre kommuner og relevante aktører er der også samlet 13 cases i en eksempelsamling. 

Eksempelsamling med 13 cases

Information om puljen, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside