xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Flere bliver tilbudt lægesamtale i forbindelse med misbrugsbehandling

Det tyder på, at kommunerne er blevet bedre til at tilbyde en lægesamtale i forbindelse med, at en person med stofmisbrug går i gang med en behandling. Det viser Sundhedsstyrelsens evaluering af kommunernes indsats i forhold til nye rettigheder på stofområdet.

14 NOV 2019

Siden 2015 har alle, der ønsker at komme i behandling for stofmisbrug, haft krav på en samtale med en læge, inden behandlingen går i gang.

Rapporten ”Nye rettigheder på stofmisbrugsområdet – evaluering af kommunernes indsats” viser, at det går godt i kommunerne med at leve op til de nye krav. I 2016 var det 78,9% af dem, der bad om at komme i lægelig stofmisbrugsbehandling, som fik tilbudt en samtale. I 2017 steg andelen til 80,0 % og 83,6 % i 2018. 
Personer med stofmisbrug har også mulighed for at komme i social stofmisbrugsbehandling i henhold til serviceloven. Af dem blev 70,5 % i 2016, 74,0 % i 2017 og 74,4 % i 2018 tilbudt en lægesamtale. 

”Det er positivt, at det ser ud til at så mange bliver tilbudt en lægesamtale. Og at udviklingen går i den rigtige retning” siger Sara Lindhardt, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen. 

Ud over retten til en lægesamtale blev der i 2015 også indført en ret til, at en behandling for stofmisbrug skal sættes i gang senest 14 dage efter, at personen har henvendt sig til bopælskommunen, og en ret til, at personer, der er henvist til lægelig stofmisbrugsbehandling frit kan vælge, hvor de vil behandles. 

Retten til frit valg af behandlingssted bliver ikke brugt i særlig høj grad. Evalueringen viser, at det i 2016 og 2017 skete i henholdsvis 24 og 18 tilfælde. Den begrænsede brug af frit valg kan skyldes, at personalet ikke har tilstrækkelig viden om retten til frit valg, og at brugerne derfor ikke altid bliver informeretom, at de har den mulighed. 

Læs evalueringen her