xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Nye rettigheder på stofmisbrugs­området - evaluering af kommunernes indsats

Sundhedsstyrelsens evaluering af nye rettigheder på stofområdet belyser kommunernes varetagelse af misbrugsbehandlingen, herunder retten til en lægesamtale og retten til frit valg

EVALUERINGER 14 NOV 2019

I 2015 blev der indført en række nye rettigheder på stofmisbrugsområdet, herunder:

  • En ret for personer, som ønsker at komme i lægelig og/eller social stofmisbrugsbehandling, til en lægesamtale senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandlingen.
  • En ret for personer, som ønsker at komme i lægelig stofmisbrugsbehandling, til at behandlingen iværksættes senest 14 dage efter, at personen har henvendt sig til bopælskommunen.
  • En ret for personer, som er visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling, til frit at vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, hvortil bopælskommunen har visiteret.

Evalueringen viser, at der i 2016 var 78,9% af dem, der anmodede om at komme i lægelig stofmisbrugsbehandling i henhold til sundhedsloven, som fik tilbudt en samtale, og at andelen steg til 80,0 % i 2017 og 83,6 % i 2018. Af dem, der anmodede om at komme i social stofmisbrugsbehandling i henhold til serviceloven, blev 70,5 % i 2016, 74,0 % i 2017 og 74,4 % i 2018 tilbudt en lægesamtale. 

For så vidt angår retten til frit valg af behandlingstilbud for personer, som er visiteret til lægelig stofmisbrugsbehandling, fremgår det af evalueringen, at der i 2016 og 2017 blev gjort brug af retten i henholdsvis 24 og 18 tilfælde.