xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Pulje skal løfte diabetes­området

Kommuner, regioner og almen praksis kan søge en pulje, der skal styrke indsatsen overfor særligt sårbare diabetespatienter. Puljen er til indsatser, der skal være med til at inddrage og fastholde særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

12 JUN 2018

Kommuner, regioner og almen praksis kan søge en pulje, der skal styrke indsatsen overfor særligt sårbare diabetespatienter. Puljen er til indsatser, der skal være med til at inddrage og fastholde særligt sårbare patienter med diabetes i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

”Diabetes er en sygdom, som har stor indflydelse på den enkelte patients hverdag, og det kan være udfordrende for den enkelte patient at navigere i de mange undersøgelser og opfølgningen, behandlingen og rehabiliteringen på tværs af flere forskellige sektorer. Det er vigtigt, at kommuner, regioner og almen praksis motiverer og støtter særligt sårbare diabetespatienter i at følge deres behandlings- og rehabiliteringsforløb og til at fastholde de rutiner, som en velbehandlet diabetes kræver”, siger sektionsleder Kirsten Hansen. 

Projekterne skal tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området om, hvordan man sikrer kvaliteten i behandling, rehabilitering og opfølgning af mennesker med type 2-diabetes:

Puljen bliver udmøntet som en del af Den Nationale Diabeteshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne blev enige om i efteråret 2017. Handlingsplanen indeholder i alt 12 initiativer, som skal styrke indsatsen på diabetesområdet. I alt er der afsat 14 mio. kr. til denne pulje.   

Information om puljen, kriterierne og krav til ansøgningen og ansøgere