xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Information om hydrochlor­thiazid og kræft i huden

Siden december sidste år har IRF i Sundhedsstyrelsen forholdt sig til to studier som kæder risiko for forskellige typer af kræft i huden, sammen med brug af det blodtrykssænkende og vanddrivende lægemiddel hydrochlorthiazid.

30 OKT 2018

Siden december sidste år har IRF i Sundhedsstyrelsen forholdt sig til to studier som kæder risiko for forskellige typer af kræft i huden, sammen med brug af det blodtrykssænkende og vanddrivende lægemiddel hydrochlorthiazid. Den vigtigste årsag til kræft i huden er solens skadelige stråler.

Den europæiske lægemiddelmyndigheds (EMA) bivirkningskomite (PRAC) har vurderet, om de forskellige typer af kræft i huden set i de to studier, er bivirkninger til hydrochlorthiazid. Denne vurdering er netop færdigbehandlet, og vil medføre en ændring i produktinformationerne for alle lægemidler, der indeholder hydrochlorthiazid.

Gennemgangen afviser en forhøjet risiko for modermærkekræft, men der bliver indført en advarsel om, at der er en forhøjet risiko for udviklingen af hudkræfttyperne basalcellekræft (basocellulært karcinom) og pladecellekræft (spinocellulær karcinom). Denne risiko stiger med den kumulative dosis, der er indtaget. En mulig årsag til den øgede risiko for at udvikle de to kræftformer kan være, at hydrochlorthiazid øger lysfølsomheden. 

Produktinformationen vil bl.a. komme til at indeholde information om at holde øje med nye hudforandringer, være ekstra opmærksom på at beskytte sig mod solen, og især være opmærksom, hvis man tidligere har haft hudkræft. Informationen bliver implementeret i produktinformationen om nogle måneder. Se Lægemiddelstyrelsens nyhed: Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid og risiko for basalcellekræft og pladecellekræft

Der er minimalt øget risiko for basalcellekræft. Risikoen for udvikling af pladecellekræft er minimal ved begrænset brug, hvorimod høj kumulativ dosis over 50.000 mg hydrochlorthiazid markant forhøjer risikoen. Denne dosis svarer til godt 2,5 års behandling med 50 mg hydrochlorthiazid dagligt (som findes i kombinationstabletter med amilorid), ca. 5,5 år med 25 mg hydrochlorthiazid dagligt og 11 år med 12,5 mg hydrochlorthiazid dagligt (25 mg og 12,5 mg hydrochlorthiazid findes typisk i kombinationstabletter med andre blodtrykssænkende lægemidler).

For personer der har fået en samlet mængde på mere end 50.000 mg hydrochlorthiazid er sandsynligheden ca. 4. gange øget. Groft sagt vil det sige, at hydrochlorthiazid er medvirkende årsag, hos 65-årige, til ca. 23 tilfælde af pladecellekræft ud af 10.000 behandlede per år og ca. 164 tilfælde ud af 10.000 behandlede hos de 85-årige.

For personer, som får pladecellekræft, menes 9% af disse tilfælde at kunne tilskrives hydrochlorthiazid-behandling svarende til ca. 216 tilfælde årligt i Danmark. I 2017 var der ca. 258.000 personer i Danmark, i behandling med et lægemiddel, der indeholder hydrochlorthiazid.

Information til borgere

Hvis du har brugt en bestemt type medicin mod for meget vand i kroppen eller til blodtrykket igennem mange år, kan der være en øget tilbøjelighed til at få en bestemt type hudkræft, som for langt de fleste ikke er farlig. Medicinen hedder hydrochlorthiazid. Det er ikke alt medicin mod vand i kroppen eller til blodtrykket, som indeholder hydrochlorthiazid. Centyl eller Bendroza indeholder fx ikke hydrochlorthiazid. Du kan finde en liste nedenfor over alle lægemidler som indeholder hydrochlorthiazid. Er du i tvivl om din medicin indeholder hydrochlorthiazid, kan du med fordel kontakte dit apotek

Tal med din læge, om du skal have ændret din medicin, fx næste gang du skal have fornyet din recept eller ved næste blodtrykskontrol.

Hvis du bruger medicin med hydrochlorthiazid og har lagt mærke til hudforandringer fx en hvidlig knude eller et sår, der ikke heler, eller du tidligere har haft hudkræft og bruger medicinen, bør du kontakte din læge.

Det kan være langt mere risikabelt bare at stoppe med medicinen på egen hånd end det er at fortsætte med medicinen. Derfor skal du tale med lægen om eventuelle ændringer i medicin.

Information til læger og praksispersonale

Til patienter, hvor opstart af et thiazid overvejes, er bendroflumethiazid (fx Centyl® m. KCl) at foretrække i forhold til risiko for ikke-melanom hudkræft. Heroverfor skal vejes complianceforhold ved at hydrochlorthiazid forefindes i en række kombinationspræparater, som ikke er en mulighed for bendroflumethiazid.

Til patienter, som får hydrochlorthiazid, oplyses fx ved næste konsultation eller ved receptfornyelse, at der er en øget risiko for ikke-melanom hudkræft ved længerevarende behandling og eventuelt om mulighederne for at omlægge medicinen. Særligt patienter med en forventet årelang behandling forude, patienter med tidligere hudkræft, samt patienter, som udsættes for meget sollys, bør overveje at skifte lægemiddel. Men det er relevant at se på den samlede risiko for hudkræft over for ændringer i en god og veltolereret blodtryksbehandling.

Til velbehandlede patienter på hydrochlorthiazid som ønskes omlagt: vælg bendroflumethiazid (fx Centyl® m. KCl).

Omregningen mellem hydrochlorthiazid og bendroflumethiazid er lidt usikker, men nedenstående forhold kan anvendes. Dog med forsigtighed hos patienter med risiko for ortostatisk hypotension.

  • 25 mg hydrochlorthiazid svarer ca. til 2,5 mg bendroflumethiazid, dvs. fx Centyl m. KCl
  • 12,5 mg hydrochlorthiazid svarer ca. til 1,25 mg bendroflumethiazid, dvs. fx Centyl Mite m. KCl

Det anbefales, at serum kalium kontrolleres 1-2 måneder efter omlægning på grund af risiko for hyperkaliæmi.

Denne udmelding fra Sundhedsstyrelsen sker i samråd med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Hypertensionsselskab.

Information til apotekspersonale

Hjælp borgere, som henvender sig, med at få svar på, om deres medicin indeholder hydrochlorthiazid. Informer om, at det er vigtigt, at de ikke stopper behandlingen, før de har drøftet det med deres læge, og hvis de ikke har hudforandringer, kan det være, når de næste gang taler med deres læge. Har borgeren bemærket hudforandringer, skal han eller hun fortsat tage lægemidlet, men bestille en tid hos lægen. 

Informer borgere, som køber medicin med hydrochlorthiazid, om at medicinen kan give øget lysfølsomhed, og at de bør begrænse eksponering for sollys og UV-stråler samt anvende passende solbeskyttelse ved eksponering for sollys og UV-stråler. Informer om Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om solbeskyttelse.

FAKTA om hydrochlorthiazid

Hydrochlortiazid, inklusiv kombinationerne, bruges til behandling af ødemer og/eller hypertension. I Danmark findes hydrochlorthiazid som tablet og som en kombinationstablet med kaliumbesparende vandrivende lægemidler (amilorid) eller med blodtryksænkende lægemidler; beta-blokkere, ACE hæmmere eller angiotensin II-receptorantagonister (med eller uden en calciumantagonist).

Langt de fleste får hydrochlorthiazid i en kombinationstablet. Se liste over alle markedsførte lægemidler indeholdende hydrochlorthiazid.

FAKTA om basalcellekræft

Basalcellekræft er en hudkræft, som næsten aldrig spreder sig. Når den er fjernet, er man som regel helbredt. Det er sjældent, at basalcellekræft udvikler sig til en alvorlig kræftsygdom. Der er ca. 11.800 nye tilfælde hver år, ca. 140.000 lever med sygdomen, og ingen dør. Risikoen for at udvikle basalcellekarcinom stiger med alderen og med graden af soleksponering.

FAKTA om pladecellekræft

Pladecellekræft er en hudkræft, der kan sprede sig til lymfeknuder og andre steder i kroppen, men sjældent gør det. Kræften kan ses som en hvidlig knude eller et sår, der ikke heler. Ca. 2.400 personer får hvert år pladecellekræft, og ca. 18.800 lever med sygdommen. Ca. 64 personer dør hver år af sygdommen. Den vigtigste faktor for udvikling af pladecellekræft er soleksponering.

Risikoen stiger med alderen, især for personer over 65 år, og er mere hyppig blandt mænd. Ca. 8 pr. år pr. 10.000 65 årige får pladecellekræft, hvorimod tallet for de 85 årige er ca. 56 pr. år pr. 10.000 personer.

Links

Sundhedsstyrelsens liste over alle markedsførte lægemidler indeholdende hydrochlorthiazid

Lægemiddelstyrelsens nyhed: Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlorthiazid 30. oktober 2018

Tidligere nyheder fra Sundhedsstyrelsens vedrørende hydrochlorthiazid:

Hydrochlor­thiazid kædes sammen med modermærke­kræft i et nyt studie 30. maj 2018

Hydrochlorthiazid kædes sammen med hudkræft 5. december 2017

Kilder

medstat.dk

sundhed.dk

produktresume.dk

www.ema.europa.eu

Kræftens Bekæmpelse: statistik om basalcellekræft og statistik om pladecellekræft

Pedersen et al., Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. J Am Acad Dermatol 2018;78:673-681