xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forsøg med udgående funktioner til gavn for mennesker med erhvervet hjerneskade

Sundhedsstyrelsen slår endnu en pulje op, som skal støtte indsatsen på hjerneskadeområdet. Højt specialiserede sygehuse, der arbejder med rehabilitering af mennesker med hjerneskade, kan søge om midler til forsøg med udgående funktion.

14 FEB 2018

Sundhedsstyrelsen slår endnu en pulje op, som skal støtte indsatsen på hjerneskadeområdet. Højt specialiserede sygehuse, der arbejder med rehabilitering af mennesker med hjerneskade, kan søge om midler til forsøg med udgående funktion.

Forsøgene med de udgående funktioner skal bruges til at udvikle et udvalg af aktiviteter. Det kan for eksempel være forløb med kompetenceudvikling af sundhedsfagligt personale, der i det daglige arbejder med genoptræning og rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade. Eller rådgivning af medarbejdere i kommuner, telefonisk eller personlig. Eller kompetenceudvikling i forbindelse med konkrete patientforløb.

Puljen er en udmøntning af det Servicetjek af hjerneskadeområdet, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde resultatet af i november 2017. Det indeholdt i alt 12 anbefalinger til, hvordan kommuner, regioner og sundhedspersonale kan løfte kvaliteten i indsatserne.

Midlerne i dette puljeopslag er målrettet forsøg med udgående funktioner fra de højt specialiserede sygehuse, som varetager rehabiliteringen af mennesker med erhvervet hjerneskade.

Puljen er udmøntet som en del af finanslovsaftalen for 2017, hvor Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti blev enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020. Midlerne udmøntes med afsæt i førnævnte servicetjek af området. Puljen er en del af udmøntningen af rammen og der vil følge flere initiativer i fremtiden.

Information om puljen, kriterierne og krav til ansøgningen og ansøgere findes her:
Puljeopslag: Udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering