xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Støtte til initiativer for pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade

Sundhedsstyrelsen slår i dag endnu en pulje op som skal støtte indsatsen på hjerneskadeområdet. Patientforeninger kan søge om midler til aktiviteter, som skal støtte pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade.

08 DEC 2017

Sundhedsstyrelsen slår i dag endnu en pulje op som skal støtte indsatsen på hjerneskadeområdet. Patientforeninger kan søge om midler til aktiviteter, som skal støtte pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade.

Blandt de aktiviteter, som patientforeningerne kan søge om støtte til, er for eksempel rådgivning af pårørende, telefonisk eller personlig; oplysningsmateriale eller såkaldte mestringsforløb for pårørende. Der kan også søges om midler til at udvikle peer-støtte forløb, eller til tilbud om professionel rådgivning om følger af hjerneskade.

Puljen er en udmøntning af det Servicetjek af hjerneskadeområdet, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde resultatet af i november 2017. Det indeholdt i alt 12 anbefalinger til, hvordan kommuner, regioner og sundhedspersonale kan løfte kvaliteten i indsatserne. 

Midlerne i dette puljeopslag er målrettet initiativer, der skal støtte pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade.

Puljen er udmøntet som en del af finanslovsaftalen for 2017, hvor Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti blev enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020. Midlerne udmøntes med afsæt i førnævnte servicetjek af området. Nærværende pulje en del af udmøntningen af rammen og der vil følge flere initiativer, som følge af servicetjekket på hjerneskadområdet.  

Information om puljen, kriterierne og krav til ansøgningen og ansøgere findes her:

Patientforeninger iværksætter initiativer til støtte for pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade