xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fokus på udrednings- og behandlingsenheder for demens

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens.

15 SEP 2017

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet faglige anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal medvirke til, at mennesker som skal undersøges for mulig demens får en høj og mere ensartet kvalitet af udredningen og behandlingen. Det skal blandt andet ske ved at samle demensudredning og behandling på færre, tværfaglige enheder. Helt i tråd med ét af initiativerne i demenshandlingsplanen under fokusområdet om tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens.

”I dag foretages udredning af demens på mange afdelinger, og på forskellig vis. Vi anbefaler nu, at man fremover samler både udredning og behandling af demens på færre afdelinger. Det skal sikre, at patienten fået et mere individuelt tilbud, fordi der vil være et tværfagligt team, som sikrer, at hver enkelt patient kan blive vurderet af den rette speciallæge, og at der er et samlet team med de relevante kompetencer til stede”, siger Janet Marie Samuel, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådgivning fra en bredt sammensat arbejdsgruppe.

Målgruppen for anbefalingerne er beslutningstagere og planlæggere i landets regioner og på private sygehuse samt sundhedsfagligt personale, der beskæftiger sig med udredning og behandling af demens i sekundær sektoren.

Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens