xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny i et fremmed land

Til brug for sundhedsplejersker og læger på asylcentre har Sundhedsstyrelsen udarbejdet pjecen ”Ny i et fremmed land. Gode råd om små børns sundhed”.

04 JAN 2016

Til brug for sundhedsplejersker og læger på asylcentre har Sundhedsstyrelsen udarbejdet pjecen ”Ny i et fremmed land. Gode råd om små børns sundhed”.

Pjecen, som er udarbejdet i samarbejde med en sundhedsplejerske på Asylcenter Sandholm, handler om de 0-2-åriges sundhed og giver helt basale råd om, hvordan forældrene bedst muligt sørger for, at deres små børn forbliver sunde og raske. Der er fx råd om tilskud af D-vitamin, om overgang til anden mad end mælk, om forebyggelse af vuggedød, om vaccinationsprogrammet og om ikke at ryge i nærheden af barnet. Pjecen er udgivet på de fire sprog: farsi, arabisk, somali og engelsk.

Når man kommer til et fremmed land med helt små børn kan det være svært at forholde sig til de råd, man får om de små børns sundhed, når man samtidig har hjemlandets traditioner og anbefalinger med i den mentale bagage. Når sundhedsplejersker og læger på asylcenteret modtager familier med børn i alderen 0-2 år, kan de nu både i tale og på tryk vejlede familien om de danske anbefalinger, så forældrene herefter kan træffe valg om, hvad de vil gøre i Danmark.

Pjecen kan også anvendes af sundhedsplejersker og praktiserende læger i landets kommuner, hvor flygtningefamilier flytter til efter endt ophold i asylcentrene.

Pjecen kan læses her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Pjecen er gratis og kan rekvireres mod porto og ekspedition på sundhed@rosendahls.dk.

Pjece

(opdateret 4. april 2016) 

Ny i Danmark - Gode råd om små børns sundhed