xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English
En rask beslutning

Influenzavaccination: et tilbud til udvalgte grupper hvert år fra 1. oktober til 15. januar

Hjælp en du holder af med at huske vaccinationen

Hvem får tilbudt vaccination

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle. Influenza er hyppigst i vintersæsonen. For nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende. Fra 1. oktober 2021 kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.

I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.

Du kan bestille tid til vaccination hos lægen, henvende dig på apoteket, eller der hvor du plejer at blive vaccineret. Er du ansat i sundheds- eller plejesektoren, kan du forhøre dig på din arbejdsplads.

Det tager kun et øjeblik at blive vaccineret mod influenza

Se årets kampagnefilm her

Se årets kampagnefilm her

Se årets kampagnefilm her

Information

1. Hvorfor er det vigtigt at blive vaccineret mod influenza?

Hver vinter bliver mange mennesker i Danmark ramt af influenza. Nogle år kan vi konstatere så mange tilfælde af influenza, at der er tale om en epidemi. Når det sker, kan op til 20 % af befolkningen blive ramt af sygdommen, der er meget smitsom og kan udvikle sig livstruende for personer, der er i særlig risiko.

Under epidemien med COVID-19 sidste vinter var der ekstraordinært mange, der tog imod tilbuddet om influenzavaccination. Sidste år blev 1.339.014 danskere vaccineret mod influenza, og håbet er, at en lige så stor gruppe danskere vil lade sig vaccinere i år. Det skyldes, at COVID-19 stadig cirkulerer i befolkningen, og at de personer, der er i øget risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19, også er i øget risiko ved smitte med influenza.

Hvert år dør omkring 1.000-2.000 personer i Danmark på grund af komplikationer efter influenza. Immunforsvaret svækkes naturligt med alderen, og derfor er det typisk ældre, der får komplikationer, hvis de bliver smittet med influenza. På samme måde kan kronisk syge og andre personer i særlig risiko få vanskelige sygdomsforløb. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret mod influenza, hvis du tilhører en af disse grupper – også selvom du føler sig sund og rask.

Når du bliver vaccineret, mindsker du risikoen for at blive syg af influenza og derfor også risikoen for at smitte dem, du omgås.

2. Beskytter den vaccination, jeg har fået mod COVID-19, også mod influenza?

Nej, det gør den ikke. Selvom du lige er blevet vaccineret mod COVID-19, er det derfor stadig en god ide at få vaccinationen mod influenza. Vaccinationen mod COVID-19 beskytter nemlig kun mod coronavirus, mens det kun er vaccinationen mod influenza, der beskytter dig mod influenzainfektion.


3. Kan jeg blive vaccineret mod influenza lige efter, at jeg er blevet vaccineret mod COVID-19?

COVID-19-vaccinerne kan gives med et hvilket som helst interval til andre vacciner. Man må dog ikke blande vaccinerne i samme sprøjte, og det anbefales også, at de ikke gives samme sted på kroppen.

4. Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

Herunder kan du se, hvem der er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination hvert år fra den 1. oktober til 15. januar:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  - Kronisk lungesygdom
  - Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - Diabetes 1 eller 2
  - Medfødt eller erhvervet immundefekt
  - Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - Kronisk lever- og nyresvigt
  - Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >35
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2 år til og med 6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, og studerende, elever, ufaglærte mv. der også har tæt kontakt til personer i særlig risiko for alvorligt forløb.
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Husstandskontakter til børn i øget risiko

5. Hvor kan jeg blive vaccineret?

Hvis du er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination, kan du bestille tid til vaccination hos din praktiserende læge, henvende dig på apoteket, på en vaccinationsklinik eller der hvor du plejer at blive vaccineret. Vaccinationen kræver kun et enkelt besøg, dog skal børn, der ikke tidligere er vaccineret, vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum. Børn vaccineres hos de praktiserende læger, og vaccinen til børn gives med en næsespray.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, der er beskrevet her på siden, kan du kontakte lægen, som kan hjælpe dig med at vurdere, om vaccinationen er relevant for dig.

Personale i sundheds- og plejesektoren med tæt kontakt til sårbare borgere tilbydes gratis influenzavaccination og vil i nogle tilfælde kunne blive vaccineret på deres arbejdsplads. Hvis det ikke er tilfældet, kan de ligesom alle andre blive vaccineret hos egen læge, på et apotek eller på en privat vaccinationsklinik.

Sådan bliver du vaccineret mod influenza:

 • Spørg hos din praktiserende læge og få en tid til vaccination
 • Book tid på en privat vaccinationsklinik: www.sikkerrejse.dk
 • Find et apotek i nærheden, der tilbyder vaccination. Se mere på Find apotek: åbningstider, adresse, telefon og meget mere
 • Spørg hos en privat vaccinationsklinik og få en tid til vaccination
 • Se på din kommunes hjemmeside, om der er lokale tilbud om vaccination

6. Hvad er influenza?

Influenza er en meget smitsom virus, som smitter gennem små dråber fra hoste, nys og overflader, der er blevet forurenet med virus, eksempelvis dørhåndtag, telefoner og andre kontaktpunkter. Hvis du eksempelvis har virus på hænderne og efterfølgende rører dig selv i øjet, ved munden eller næsen, kan du blive smittet. Du kan derfor også blive smittet, selvom du ikke har været i nærheden af en person, som er smittet med influenza.

Influenza viser sig ved pludselig feber (over 38°C), muskelsmerter, kulderystelser, hovedpine, ondt i halsen og i nogle tilfælde opkastning og diarré. Sygdommen varer typisk i 4-5 dage og i nogle tilfælde 1-2 uger. For ældre og andre personer i særlig risiko kan sygdommen dog udvikle sig langt mere alvorligt og føre til hospitalsindlæggelse og i værste fald død.

Influenza kan forebygges på to måder. For det første kan du mindske smitterisikoen for dig selv og andre ved at følge Sundhedsstyrelsens hygiejneråd:

 • Bliv hjemme, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom
 • Vask hænder ofte eller brug håndsprit
 • Gør rent og hav særlig fokus på steder, som mange mennesker rører ved
 • Luft ud ofte og skab gennemtræk
 • Host/nys i ærmet

For det andet kan influenza forebygges med en vaccination. Er du fyldt 65 år, særligt udsat for smittefare eller i særlig risiko på anden vis, bør du overveje denne mulighed.

Læs mere om influenza

7. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at sundheds- og plejepersonale vaccineres?

Sundheds- og plejepersonale har deres daglige gang blandt patienter og andre borgere i særlig risiko. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger og andet sundheds- og plejefagligt personale med kontakt til patienter, der er i særlig risiko for alvorlig influenzasygdom, bliver vaccineret. Både for at beskytte sig selv mod influenza, men også for at beskytte borgere og patienter. Personale omfattet af vaccinationsprogrammet fremgår af ”bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper”.

Det forventes, at sundheds- og plejepersonale kan blive vaccineret på deres arbejdsplads. Men man har også mulighed for at blive vaccineret hos sin praktiserende læge, på apoteket eller der, hvor man plejer at blive vaccineret.


8. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret?

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er dog sjældent, at børn dør af influenza.

Mindre børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza. Samtidig møder de mange mennesker i løbet af en dag, som kan blive smittet, hvis de kommer i kontakt med barnet. Derfor kan vi ved at vaccinere børn på 2-6 år i forebygge mange influenzatilfælde i den samlede befolkning, herunder formodentlig også tilfælde i sårbare grupper, der kan blive alvorligt syge af influenza.

Trivslen i mange børnefamilier har under epidemien været presset af mange hjemsendelser og sygedage. Ved at vaccinere de 2-6 årige, er håbet at kunne forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen blandt både børn, men også øvrige familiemedlemmer, som børnene kan smitte. Herunder de helt små søskende, som risikerer at blive alvorligt syge af influenza.

9. Om vaccinationen mod influenza

Influenzavirus findes i forskellige varianter, og virussen ændrer sig løbende. Fordi influenzatyperne hele tiden ændrer sig, skal du vaccineres hvert år for at være beskyttet. Derfor er du heller ikke fuldt beskyttet mod influenza den kommende sæson, selvom du blev vaccineret mod influenza sidste år. Der er ingen risiko for, at vaccinen giver dig influenza.

Hvert år udvikles der en ny influenzavaccine, hvor man prøver at matche de typer af influenza, der er i omløb i den nye sæson. Vaccinen bliver lavet på baggrund af en vurdering fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Den hyppigste bivirkning ved influenzavaccination er ømhed der, hvor du er blevet stukket. Mindre hyppige bivirkninger er utilpashed og muskelsmerter. Influenzavaccinationens bivirkninger overvåges over hele verden, og der er rapporteret meget få tilfælde af alvorlige bivirkninger.

Læs mere om årets influenzavaccine på Statens Serum Instituts hjemmeside

Til fagpersoner

Download materialer og få information om influenzavaccination til sundheds- og plejepersonale. 
""