xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsstyrelsen sætter rammen for arbejdet med sundhedsaftaler.

Opdateret 12 DEC 2022

Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. For den enkelte borger betyder det, at de tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedsaftaler udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget i de fem regioner.

Se Sundhedsministeriets bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler og patientinddragelsesudvalg 

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Sundhedsstyrelsens vejledning

Sundhedsstyrelsen sætter rammen for arbejdet med sundhedsaftaler og har i den forbindelse udarbejdet en vejledning.

Vejledningen fokuserer blandt andet på, at regioner og kommuner opstiller fælles, forpligtende målsætninger for samarbejdet på sundhedsområdet, som bliver fastlagt med udgangspunkt i de nationale mål for sundhedsvæsnet.

Derudover skal regioner og kommuner fastlægge sundhedsaftalens målgrupper og indsatser ud fra en populations- og databaseret tilgang til de borgere, som er omfattet af sundhedsaftalen i den enkelte region. På den måde understøttes samarbejdet om at skabe mest mulig sundhed for borgerne, og der bliver lagt vægt på en proaktiv tilgang til blandt andet forebyggelse af sygdom.

Sundhedsaftalerne giver også mulighed for, at regioner og kommuner kan lave aftaler for udvikling og afprøvning af nye modeller for samarbejde. 

Sundhedsstyrelsen skal godkende sundhedsaftalerne. Godkendelsen beror på, at sundhedsaftalerne lever op til kravene i vejledningen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Varigheden af sundhedsaftalen er fire år fra ikrafttrædelsesdatoen.

Senest to år efter ikrafttrædelse af sundhedsaftalerne skal sundhedskoordinationsudvalgene til orientering indsende en midtvejsstatus til Sundhedsstyrelsen, og senest et halvt år før sundhedsaftalernes udløb skal sundhedskoordinationsudvalgene til orientering indsende en slutstatus til Sundhedsstyrelsen.

Se sundhedsaftalerne for 2019-2023 her:

Sundhedsaftaler

Region Syddanmark – Sundhedsaftale 2019-2023

Region Syddanmark – Administrativt tillæg til Sundhedsaftalen 2019-2023

Region Hovedstaden – Sundhedsaftale 2019-2023

Region Midtjylland – Sundhedsaftale 2019-2023

Region Nordjylland – Sundhedsaftale 2019-2023

Region Sjælland – Sundhedsaftale 2019-2023

Se Sundhedsstyrelsens svarbreve til sundhedskoordinationsudvalgene ved godkendelse her:

Svarbreve

Svarbrev til Region Syddanmark - Sundhedsaftaler 2019-2023

Svarbrev til Region Hovedstaden - Sundhedsaftaler 2019-2023

Svarbrev til Region Midtjylland - Sundhedsaftaler 2019-2023

Svarbrev til Region Nordjylland - Sundhedsaftaler 2019-2023

Svarbrev til Region Sjælland - Sundhedsaftaler 2019-2023