xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for gynækologi og obstetrik

Kort specialebeskrivelse

 

Gynækologi

Gynækologi omfatter forebyggelse, diagnostik og behandling af sygdomme og symptomer i de kvindelige kønsorganer, behandling af kvinder med kønshormonrelaterede sygdomme, diagnostik og behandling af infertilitet, svangerskabsforebyggelse, problemer i den tidlige graviditet og svangerskabsafbrydelse.

Gynækologi omfatter endvidere diagnostik og behandling af kvinder med sygdomme, der skyldes forandringer i bækkenbund og nedre urinveje.

Obstetrik

Obstetrik omfatter sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik og behandling under svangerskab, fødsel og barselsperiode.

Desuden varetager specialet den prænatale genetiske rådgivning og de prænatale diagnostiske prøveudtagninger i et nært samarbejde med de genetiske centre.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen: 

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 20. november 2023

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Historiske specialevejledninger, specialeplan

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 16. marts 2023

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 2. august 2021

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 26. maj 2020

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 29. januar 2020

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 23. oktober 2019

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 9. maj 2019

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 10. december 2018

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 8. oktober 2018 

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 17. august 2018 

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 4. juni 2018

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 7. februar 2018

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 1. februar 2018

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 2. oktober 2017

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 18. august 2017 

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 27. juni 2017

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 1. juni 2017

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 23. juni 2016

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 14. april 2016

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 10. februar 2016

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 11. januar 2016

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 11. november 2015

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 22. oktober 2014

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 29. september 2014

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 6. marts 2014

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 30. januar 2014

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 19. december 2013

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 30. oktober 2013

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 6. maj 2013

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 25. april 2013

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 9. august 2012

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 12. oktober 2011

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 15. juni 2011

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 22. december 2010

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 22. juni 2010

Specialevejledning for Gynækologi og obstetrik af den 26. februar 2010

Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet fra 2001 (gældende til 1/1-11)

Varetagelse af specialfunktion for ægsortering (PGD) i Danmark

Sundhedsstyrelsen har gennemført en kort fornyet ansøgningsrunde for placeringen af den højtspecialiserede funktion i gynækologi og obstetrik for ægsortering (PGD). Genåbningen af ansøgningsrunden skete som følge af Region Midtjyllands beslutning om at nedlægge fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital, Skejby og deraf følgende ansøgning til Sundhedsstyrelsen om flytning af funktionen til Hospitalsenheden Midt, Skive.

Sundhedsstyrelsen har efter rådgivning fra regioner og faglige selskaber godkendt, at funktionen fremover må varetages to steder: Rigshospitalet og Aalborg Universitetshospital.

Sundhedsstyrelsen har bedt Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland om at sikre, at patienter på venteliste til behandling på Aarhus Universitetshospital, Skejby bliver orienteret om, hvor behandlingen for den enkelte patient fremover vil blive varetaget. Patienter, der er skrevet op til behandling på Aarhus Universitetshospital, Skejby skal således rette eventuelle spørgsmål til Region Midtjylland. 
Opdateret 16 MAR 2023