xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Informationsmateriale om børn født med variationer i kønskarakteristika

Et af handlingsplanens initiativer er udarbejde informationsmateriale målrettet forældre til børn født med DSD-tilstande (interkønnede). Sundhedsstyrelsen står for at udarbejde og udgive materialet.

Opdateret 12 APR 2021
Der er et ønske fra både det faglige miljø og fra familierne om, at forældre til børn født med variationer i kønskarakteristika kan få målrettet informationsmateriale og patientinformation.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece til forældre til børn med variationer i kønskarakteristika. Pjecen skal give forældre overskuelig og let tilgængelig sundhedsfaglig information om deres barns tilstand og prognose samt beskrive de behandlingsmuligheder, valg og dilemmaer, man som barn og forældre skal tage stilling til.

Læs pjecen om forældre til børn født med variationer i kønskarakteristika