xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kurser

Sundhedsstyrelsen afholder kurser i strålebeskyttelse. Der afholdes et kursus i grundlæggende strålebeskyttelse for lækagesporere, samt et kursus målrettet servicevirksomheder inden for tandlæge- og dyrlægepraksis.

Kurser

Kursus for lækagesporere

Sundhedsstyrelsen afholder kursus i Grundlæggende Strålebeskyttelse, for arbejdstagere der skal udføre lækagesporing. Kurset afholdes en gang om året og er af to dages varighed.

Kursus for serviceteknikere

Sundhedsstyrelsen tilbyder et kursus for serviceteknikere i grundlæggende strålebeskyttelse i tandlæge- og dyrlægepraksis. Kurset afholdes to gange om året og er af to dages varighed.

Godkendte eksterne kurser

Disse kurser er godkendt af Sundhedsstyrelsen i forhold til opfyldelse af krav i strålebeskyttelseslovgivningen. For hvert kursus er angivet relevante krav, som deltagelse i kurset opfylder.

Opdateret 31 MAJ 2024