xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Vanskeligt behandlelig depression

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er, at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret tilgang til behandling af voksne patienter med moderat til svær episode af vanskeligt behandlelig unipolar depression.

Retningslinjen præsenterer anbefalinger for seks udvalgte kliniske problemstillinger. Den afdækker evidensgrundlaget for effekten og belyser behovet for  specifikke forskningsområder indenfor vanskeligt behandlelig depression. Følgende seks fokuserede spørgsmål er undersøgt:

Bør patienter med vanskeligt behandlelig depression behandles med:

  • unilateral højfrekvent repetitiv Transkraniel Magnetisk Stimulation (rTMS) versus Treatment As Usual (TAU) eller placebo?
  • intravenøs ketamin/intravenøs esketamin (evt. intranasal esketamin) versus TAU eller placebo?
  • lysterapi versus TAU eller placebo?
  • Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) versus TAU eller placebo?
  • psykoterapi målrettet rumination versus TAU eller placebo?
  • kognitiv remediering versus TAU eller placebo?

 

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Dansk Psykiatrisk Selskab og Region Hovedstadens Psykiatri er afsender.

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

National Klinisk Retningslinje for vanskeligt behandlelig depression - PDF

National Klinisk Retningslinje for vanskeligt behandlelig depression - MAGICapp

 

Udgivet på sst.dk 18. august 2020

 

 

 

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.

Opdateret 30 SEP 2020