xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er, at sikre et ensartet beslutningsgrundlag for udvalgte områder af rehabilitering og proteseforsyning til patienter som får foretaget større benamputationer i Danmark.

Retningslinjen præsenterer 5 udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger, som den benamputerede patient kan tilbydes efter det perioperative forløb:

  • Intensiv multimodal rehabilitering,
  • Mikroprocesserkontrollerede komponenter i deres proteser,
  • Løbende screeninger for psykosociale behov,
  • Nonfarmakologiske behandlinger til fantomsmerter.

 

Endvidere præsenteres 1 anbefaling omhandlende hvorvidt objektive mål skal anvendes i vurdering af proteseegnethed. 

Anbefalingerne gælder for rehabilitering i tiden efter den perioperative periode (efter 21. postoperative dag).

Der er tale om udgivelse af en puljefinansierede NKR, hvor Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) er afsender. 

Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer, baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke. 

Rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer- pdf

Rehabilitering og proteseforsyning til personer der får foretaget større benamputationer - MAGICapp (magicapp.org)

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 10 DEC 2021