xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at belyse udvalgte punktnedslag for systematisk opfølgning af voksne patienter med kroniske non-maligne smerter, som enten starter behandling med opioider eller som allerede er i opioidbehandling.

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at belyse udvalgte punktnedslag for systematisk opfølgning af voksne patienter med kroniske non-maligne smerter, som enten starter behandling med opioider, eller som allerede er i opioidbehandling.

Retningslinjen omfatter ikke patienter med kendt rusproblematik i substitutionsbehandling.

Retningslinjen indeholder tre konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin er afsender. Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

National klinisk retningslinje for systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter (pdf)

National klinisk retningslinje for systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter (magicapp.org)

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.

Opdateret 04 JUN 2019