xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljefinansieret NKR: Hovedpinesygdomme

Formålet med denne nationale kliniske retningslinje er at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret tilgang til ikke-medicinsk behandling af voksne patienter med migræne eller spændingshovedpine.

Retningslinjen præsenterer anbefalinger for udvalgte ikke-medicinske behandlinger af hovedpinesygdomme, som dækker migræne og spændingshovedpine. Følgende fem behandlingsområder er belyst for hver af de to hovedpinesygdomme:

  1. Manuelle ledmobiliserende teknikker
  2. Superviseret fysisk aktivitet
  3. Psykologisk behandling
  4. Akupunktur
  5. Patientuddannelse (kurser og foredrag)

Retningslinjen afdækker evidensgrundlaget for effekten af behandlingerne og belyser behovet for specifikke forskningsområder inden for ikke-medicinsk behandling af de to hovedpinesygdomme.

Der er tale om udgivelse af en puljefinansieret NKR, hvor Nationalt Videnscenter for Hovedpine er afsender.
Puljen til NKR er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som kan søge om midler til at udarbejde egne nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE metoden til graduering af evidensens kvalitet og anbefalingens styrke.

Puljefinansieret NKR for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme (pdf)

Puljefinansieret NKR for ikke-medicinsk behandling af hovedpinesygdomme (magicapp.org)

Sundhedsstyrelsen tilbyder metodevejledning og kvalitetsvurderer den metodologiske kvalitet af de puljefinansierede kliniske retningslinjer, men anbefalingerne i retningslinjerne vil ikke nødvendigvis være et udtryk for Sundhedsstyrelsens holdninger eller anbefalinger på det givne område.
Opdateret 15 APR 2021