xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Formidlingsbladet Miljø og sundhed

Formidlingsbladet miljø og sundhed udgives af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed. Bladet udkommer normalt 3 gange om året.

Opdateret 05 DEC 2023

Kommende udsendelser annonceres per e-mail, og du kan tilmelde dig udsendelseslisten ved et sende en mail til Hilde Balling på: hib@sst.dk

2023

#2, 2023

Miljø og sundhed 2023, nr. 2

PCB i indeluft og helbredseffekter - tre artikler i en

 • PCB og risiko for kræft
 • PCB og risiko for hjertekarsygdomme
 • PCB og risiko for diabetes

Betydning af luftfugtigheden i indeluft for - indeklimasundhed - produktivitet - smitterisiko 

#1, 2023

Miljø og sundhed 2023, nr. 1

 • D-vitamin i graviditeten og mandlig reproduktionsevne
 • Toksicitet af rense- og smøremidler i arbejdsmiljøet
 • Sundhedskonsekvenserne af luftforurening og WHOs guidelines
 • Resumeer af tre ph.d.-afhandlinger
  • PCB i boligmiljøet
  • Håndeksem hos frisører
  • Immunmekanismer bag kontakteksem

2022

#3, 2022

Miljø og sundhed 2022, nr. 3 

 • Forurening med PCB i indemiljøet og mulige eksponeringsveje
 • Nitrat i drikkevand og risiko for graviditetstab
 • Nitrat i drikkevand og risiko for dødfødsel
 • Stress i graviditeten og sønnernes reproduktionsevne
 • Resume af ph.d.-afhandling
 • Abstracts fra temadag om børns miljø

 

#2, 2022

Miljø og sundhed 2022, nr. 2

 • Luftbåren smittespredning
 • PFAS og mandlig reproduktion
 • Risikovurdering af forbrugersprayprodukter
 • Helbredsbaserede grænseværdier i arbejdsmiljøet
 • Abstracts fra temadag om partikler og støv
   

#1, 2022

Miljø og sundhed 2022, nr. 1

 • Toksicitet af borsyre, boraks og andre stoffer, der indeholder bor
 • Helbredseffekter blandt personel i det danske luftvåben
 • Kulstofnanorørs mulige kræftfremkaldende egenskaber
 • Abstracts fra temadag om PFAS

2021

#3, 2021

Miljø og sundhed 2021, nr. 3

 • Eksponering for partikler fra processer i forbindelse med 3 D-print
 • Fremstilling af maling og udsættelse for titaniumdioxidpartikler
 • Vurdering af modeller til estimering af udsættelse for partikler
 • Sprayprodukter og astma i rengøringsbranchen
 • Vurdering af spraymidlers potentiale til at udvikle astma
 • Forbrug af antibiotika i mennesker og dyr

#2, 2021

Miljø og sundhed 2021, nr. 2

 • Helbredseffekter af partikler
 • To nye AOPer
 • Arbejdsmiljø og fravær hos gravide
 • Kvartsstøv og risiko for autoimmune sygdomme
 • Spørgeskemaundersøgelse om biomonitering
 • Resumeer af to ph.d.-afhandlinger 

#1, 2021

Miljø og sundhed 2021, nr. 1

 • Helbredseffekter af biodiesel
 • Risikovurdering af kemiske additiver i plast
 • Mindsker ”vand” smitterisikoen
 • Helbredseffekter af udstødning fra fly
 • AMoRe- forskningscenter for reproduktion
 • Amorfe silikapartikler og lungetoksicitet

2020

#2, 2020 - temanummer om nanopartikler

Miljø og sundhed 2020, nr. 2

 • Nanosikkerhed i Danmark – en historie om rettidig omhu
 • Nanopartikler i arbejdsmiljøet – en risiko for reproduktion?
 • Nanopartikler og effekter på hjertet
 • Akutfasereponsets betydning for hjertesygdom
 • Nanopartikler og kræft

#1, 2020

Miljø og sundhed 2020, nr. 1

 • Feltundersøgelse af human eksponering for PCB i bygninger
 • Helbredseffekter af mikroplast og nanoplast
 • Perfluorerede stoffer og astma
 • Arbejde med styren og autoimmune reumatologiske sygdomme
 • Øger luftforurening risikoen for ADHD?
 • Har fødselsvægt betydning for infertilitet?
 • Luftfugtighed i indeklimaet
 • Lange arbejdstider og risiko for helbredseffekter
 • Kontaktallergi over for PPD i hårfarver

2019

#3, 2019

Miljø og sundhed, nr. 3 2019 (december)

 • Nabostøj i etageejendomme
 • Partikler i lufthavne
 • Dieseludstødning i dieseltog
 • Gravides arbejdsmiljø og barnets vækst

#2, 2019

Miljø og sundhed, nr. 2 2019 (oktober)

Forskning for forebyggelse - jubilæumsnummer

 • Fra min tid som formand - bidrag fra de tidligere formænd
 • Forebyggelse af forgiftning ved inhalation
 • DTU Fødevareinstituttet i front for at forebygge sygdomme
 • Human biomonitering i Danmark
 • Kemikalier i et globalt perspektiv
 • Luftforurening - forskning for forebyggelse
 • Odense Børnekohorte, betydningen af tidlige eksponeringer for fremtidigt helbred og sygdom?
 • Fra forskning i nanomaterialer til forebyggelse på arbejdspladser
 • Forebyggelse i relation til indeklimaet med særlig fokus på skimmelsvampe og PCB
 • Mod en bedre forståelse af smittevejene til Campylobacter-infektioner
 • Kontaktallergi kan forebygges

#1, 2019

Miljø og sundhed, nr. 1 2019 (maj)

 • Kulstofnanorørs fysisk-kemiske egenskaber og lungeinflammation
 • Sædkvalitet og udsættelse for kulstofpartikler i nanostørrelse
 • Direkte effekter af kemikalier på humane sædceller
 • Ni ”nye” hormonforstyrrende stoffer
 • Ph.d.-afhandling om parfumeallergi
 • Ph.d.-afhandling om kort kontakt med nikkel og nikkelallergi
 • Nyt nordisk netværk om mikroplast 

2018

#3, 2018

 • Kød og øget risiko for tyktarmskræft
 • Kost, miljø og brystkræft i Grønland
 • Partikler fra brændende stearinlys
 • Abstracts fra temadag den 11. oktober 

#2, 2018

Miljø og sundhed, nr. 2 2018 (oktober)

 • Luftbårne stafylokokker i indemiljøet
 • Rengøring og øget tab i lungefunktion
 • Endotoksineksponering i landbruget og pollensensibilisering
 • Kationiske polymerer
 • ”One Health” i Arktis
 • Abstracts fra temadag om diabetes og overvægt 

#1, 2018

Miljø og sundhed, nr. 1 2018 (april)

 • Brandfolks eksponering ved brandslukning
 • Brandfolks risiko for kræft og hjerte-kar-sygdom
 • Skjult skimmelsvampevækst i bygninger
 • Kunstig alveole og imprægneringsprodukter
 • Nye kontaminanter i Arktis
 • Abstracts fra temadagen den 23. april

2017

Suppl. #1, 2017

Miljø og sundhed, suppl. nr. 1, december 2017

Temanummer: Hvad betyder kroppens egne bakterier (mikrobiomet) for sundheden? 

 • den mikrobielle verden indeni os
 • samspillet mellem kost og tarmbakterier
 • om pesticider påvirker tarmens bakteriesamfund
 • det humane mikrobiom og sygdom i barndommen
 • tarmens bakterier og fødevareallergi
 • eksem, kemiske stoffer og mikrobiomet 

 #2, 2017

Miljø og sundhed, nr. 2 2017 (september)

 • Ikke-regulerede flammehæmmere i indeklimaet
 • Hudoptag af flammehæmmere
 • Kulstofnanorør og effekt på akutfaserespons
 • Hormonforstyrrende og neurotoksiske stoffer og børn og gravide
 • Mobning på arbejdspladsen
 • Glyphosat i Danmark
 • Kontaktallergi over for methylisothiazolinon
 • Abstracts fra årsmøde 2017

 #1, 2017

Miljø og sundhed, nr. 1 2017 (maj)

 • Eksemets epidemiologi
 • Luftforurening i Kina
 • Forebyggelse af landmænds udsættelse for støv
 • Antioxidant enzymaktivitet og brystkræft
 • Abstracts fra temadag om miljø og hjernen

2016

 #2, 2016

Miljø og sundhed, nr. 2 2016 (december)

 • Fysisk-kemiske egenskaber ved kulstofnanorør
 • Krebsdyr i grundvandet
 • Effekter af phthalater og andre stoffer på mandlig reproduktion
 • Find toksikologien på nettet
 • Abstracts fra temamøde den 24. oktober 

  Suppl. #1, 2016

  Miljø og sundhed, suppl. nr. 1, maj 2016, Temanummer om allergi over for kemiske stoffer med fokus på huden

  • Allergi over for kemiske stoffer – årsager, risikofaktorer og forebyggelse
  • Risiko for kontaktallergi - betyder hudbarrieren noget?
  • Kan børn også få hudallergi over for kemiske stoffer?
  • Eksem og hudallergi hos frisører – om eksponeringer i arbejdsmiljøet og handskebrug
  • Hårfarvers allergifremkaldende effekter
  • Parfumeallergi – betyder det noget?
  • Regulering af kosmetiske produkter
  • Klorhexidinallergi blandt forbrugere og patienter

   #1, 2016

  Miljø og sundhed, nr. 1 2016 (september)

  • Åreforkalkning og udsættelse for partikler
  • Bakterier og svampe i støv, der udløser luftvejssyndromet ODTS
  • Udviklingen i luftforureningen i Danmark - myter, fakta og perspektiver
  • Helbredseffekter fra luftforurening i Danmark over 37 år
  • Luften på din vej 

  2015

   #3, 2015

  Miljø og sundhed, nr. 3 2015 (december)

  • status for forskning i nanosikkerhed
  • ny screeningsmetode for brystkræftfremkaldende kemikalier
  • om Filaggrin og hudens reaktion på irritanter
  • abstracts fra temadag om miljø og reproduktion 

  #2, 2015

  Miljø og sundhed, nr. 2 2015 (september)

  • polybromerede diphenyl ethere (PBDE)
  • nanopartikler i arbejdsmiljøet
  • sociale forhold og aldring
  • lungeeksponering for forskellige typer af kulstofnanorør
  • abstracts fra årsmødet om arktisk miljø og sundhed den 28. maj 

  Suppl. #1, 2015

  Miljø og sundhed, supplement nr. 1, juni 2015, Hvordan forudsiger vi kemikaliers toksicitet hos mennesker? Temanummer

  • Hvordan ser fremtidens risikovurdering af kemikalier ud?
  • Miljøbetingede udsættelser i Danmark
  • Risikovurdering af kosmetiske produkter – hvor er der behov for ny viden?
  • Adverse Outcome Pathway (AOP) – et værktøj til beskyttelse af menneskers helbred
  • Føtal eksponering målt ved human placentaperfusion
  • Brug af alternative metoder til regulering af kemikalier – muligheder og begrænsninger 

  #1, 2015

  Miljø og sundhed, nr. 1 2015 (april)

  • Udbrud med listeria sommeren 2014
  • Eksponering for brænderøg i vikingetiden
  • Phthalatmetabolitter i urin og plasma hos forskolebørn
  • Klassifikation af forskellige fibre som karcinogener
  • Vores liv med indeklima
  • Eksponeringskortlægning ved arbejdsbetinget kontakteksem
  • Five years in Southern Europe
  • Abstracts fra temadagen den 15. april 

  2014

  #2, 2014

  Miljø og sundhed, nr. 2 2014 (september)

  • kontaktallergi og allergisk kontaktallergi hos børn
  • ITS-NANO
  • abstracts fra årsmødet om miljø og kræft den 22. maj 

  #1, 2014

  Miljø og sundhed, nr. 1 2014 (maj)

  • arbejdsstøj og hjerte-kar-sygdom
  • HBCDD – en bromeret flammehæmmer
  • parfumeallergi
  • 5 nye professorater
  • ph.d. afhanding fra CISBO
  • referat fra temadagen den 25. marts

  2013

  #3, 2013

  Miljø og sundhed, nr. 3 2013 (december)

  • en mulig forklaring på partikelforårsaget hjerte-kar-sygdom
  • exposure to ultrafine particles in Danish homes
  • MINERVA: Arbejdsmiljø og reproduktion
  • abstracts fra temadag om fødevarebårne sygdomme 

  #2, 2013

  Miljø og sundhed, nr. 2 2013 (september)

  • prænatal eksponering for perfluorerede stoffer
  • PFOA/S og kolesterolniveau
  • Resultater fra ny dansk pollenforskning  

  #1, 2013

  Miljø og sundhed, nr. 1 2013 ( juni)

  • indånding af (nano)partikler og risiko for hjerte-kar-sygdom
  • hormonforstyrrende effekter af pesticide
  • nanopartikler – anvendelser og mulige miljøpåvirkninger
  • abstracts fra temadagen om allergi den 7. marts
  • abstracts fra årsmødet om fostre, børn og miljø den 14. maj

  2012

  #3, 2012

  Miljø og sundhed, nr. 3 2012 (december)

  • Campylobacter i Danmark
  • små koncentrationer af hormonforstyrrende stoffer 
  • risikovurdering af kombinationseffekter 
  • håndtering af småt elektronisk affald 
  • abstracts fra temadagen ”Noise and Health” 

  #2, 2012

  Miljø og sundhed, nr. 2 2012 (september)

  • genpolymorfi og risiko for hjerte-kar-sygdom 
  • håndeksem hos frisører 
  • hormonaktive plantestoffer 
  • regulering og risikohåndtering af nanomaterialer 
  • Dansk Center for Nanosikkerhed indeklimamødet den 21. marts 2012

  #1, 2012

  Miljø og sundhed, nr. 1 2012 (april)

  • miljøgifte og børnevacciner 
  • alkohol og graviditet 
  • høj saltindtagelse og kronisk bronkitis 
  • overvægt og sædkvalitet 
  • nanopartikler i farve- og lakindustrien 
  • udsættelse for nanopartikler i drægtighedsperioden 

  2011

  #3, 2011

  Miljø og sundhed, nr. 3 2011 (december)

  • moderne indeklimaforskning 
  • hormonforstyrrende stoffer 
  • PFOA & PFOS 
  • dioxin-like potential of environmental compounds

  Suppl. #1, 2011

  Miljø og sundhed, suppl. nr. 1, oktober 2011, Temanummer om helbredseffekter af vedvarende energi

  • EVA - en metode til kvantificering af sundhedseffekter og eksterne omkostninger fra luftforurening 
  • Helbredseffekter af brænderøgspartikler – resumé af et ph.d.-projekt 
  • Luftvejseffekter af brænderøg - kontrollerede eksponeringsstudier 
  • Effekter af brænderøgspartikler på hjertekarsystemet - resume af et ph.d.-projekt 
  • Helbredseffekter af organisk støv på flis- og halmfyrede kraftvarmeværker 
  • Toksikologiske aspekter af arbejdsmiljøpåvirkninger på halm- og træflisfyrede værker 
  • Partikelforureningens indvirkning på vores helbred: En sammenligning af emission fra diesel og biodiesel 
  • Vindmøllestøjs betydning for helbredet 

  #2, 2011

  Miljø og sundhed, nr. 2 2011 (august)

  • indeklimaforskning i Danmark 1962 -1990
  • støj fra vejtrafik og helbredseffekter 
  • PCB i fedtvæv 
  • mekanisk ventilation og skimmelsvampe i gulvstøv 
  • nanofilm-spray produkter og helbredseffekter 
  • Conazol-svampemidler og hormonforstyrrende effekter

  #1, 2011

  Miljø og sundhed, nr. 1 2011 (maj)

  • alkohol under graviditet og sønners sædkvalitet
  • parabener – er de farlige? ny indeklimanorm for formaldehyd
  • systems biology approach to identify health risks of chemicals
  • road pricing og luftforurening
  • risikoinformation om mobiltelefoni
  • understanding and assessing potential environmental risks of  nanomaterials
  • temadag om PCB i bygninger

  2010

  #3, 2010

  Miljø og sundhed, nr. 3 2010 (december)

  • fysisk aktivitet og hjerte-kar-sygdomme
  • partikelkilder i indeklimaet og luftvejssymptomer
  • mikrovesikler og risiko for kontaktallergi
  • biomonitering af gravide

  #2, 2010

  Miljø og sundhed, nr. 2 2010 (september)

  • hvæsende vejrtrækning blandt småbørn
  • bisphenol A – historien bag det nationale forbud
  • indtryk fra Nanotoxicology 2010 

  #1, 2010

  Miljø og sundhed, nr. 1 2010 (maj)

  • vurdering af eksponeringsfaren for tekniske nanopartikler
  • sædkvalitet og perfluoralkylsyrer
  • bromerede flammehæmmere – gravide og fostre
  • miljøets betydning for sundheden
  • forskningsbehov inden for miljø og sundhed

  2009

  #3, 2010

  Miljø og sundhed, nr. 3 2009 (december)

  • resultater fra Inuendo studiet
  • opklaring af fødevarebårne udbrud
  • polyphenoler og forebyggelse af hjertesygdom
  • kombinationseffekter af antiandrogener 

  #3, 2010

  Miljø og sundhed, 15. årgang, suppl. nr. 1, oktober 2009: Temanummer om biomonitering

  • Biomarkører for tidlige effekter
  • Biologiske målinger og arbejdsmiljø
  • Biomonitering og fødevarer
  • Overvågning af miljøet i relation til menneskers eksponering
  • Reproduktionsforstyrrelse og perfluorinerede kemikalier
  • Forurening i Arktis. Monitering af niveauer og effekter i arktiske rovdyr.
  • Biomonitering i Grønland. Humane biomarkører – eksponering og effekter.
  • KRAM-undersøgelsen
  • Biomonitering af gravide
  • Sundhedseffekter af fysisk aktivitet hos børn. Hvilke tiltag kan foreslås?
  • CAMP – Copenhagen Aging and Midlife Biobank
  • Dansk deltagelse i COPHES og DEMOCOPHES 

  #3, 2010

   

  Miljø og sundhed, nr. 2 2009 (september)

  • mobiltelefoner og sygdomme i CNS
  • effekter i dyreforsøg af nanopartikler
  • effekter af skifteholdsarbejde
  • miljøbetinget høreskade 

  #3, 2010

  Miljø og sundhed, nr. 1 2009 (april)

  • ABO fænotyper og lungecancermortalitet
  • gen-miljøinteraktioner og lungekræft
  • organiske opløsningsmidler, rygning og kronisk bronkitis
  • hormonforstyrrende kemikalier og fedme
  • nyt center for hormonforstyrrende stoffer

  2009

  #3, 2009

  Miljø og sundhed, nr. 3 2009 (december)

  • resultater fra Inuendo studiet
  • opklaring af fødevarebårne udbrud
  • polyphenoler og forebyggelse af hjertesygdom
  • kombinationseffekter af antiandrogener 

  Suppl. #1, 2009

  Miljø og sundhed, 15. årgang, suppl. nr. 1, oktober 2009: Temanummer om biomonitering

  • Biomarkører for tidlige effekter
  • Biologiske målinger og arbejdsmiljø
  • Biomonitering og fødevarer
  • Overvågning af miljøet i relation til menneskers eksponering
  • Reproduktionsforstyrrelse og perfluorinerede kemikalier
  • Forurening i Arktis. Monitering af niveauer og effekter i arktiske rovdyr.
  • Biomonitering i Grønland. Humane biomarkører – eksponering og effekter.
  • KRAM-undersøgelsen
  • Biomonitering af gravide
  • Sundhedseffekter af fysisk aktivitet hos børn. Hvilke tiltag kan foreslås?
  • CAMP – Copenhagen Aging and Midlife Biobank
  • Dansk deltagelse i COPHES og DEMOCOPHES 

  #2, 2009

  Miljø og sundhed, nr. 2 2009 (september)

  • mobiltelefoner og sygdomme i CNS
  • effekter i dyreforsøg af nanopartikler
  • effekter af skifteholdsarbejde
  • miljøbetinget høreskade 

  #1, 2009

  Miljø og sundhed, nr. 1 2009 (april)

  • ABO fænotyper og lungecancermortalitet
  • gen-miljøinteraktioner og lungekræft
  • organiske opløsningsmidler, rygning og kronisk bronkitis
  • hormonforstyrrende kemikalier og fedme
  • nyt center for hormonforstyrrende stoffer

  2008

  #3, 2008

  Miljø og sundhed, nr. 3 2008 (december)

  • radon i boligen og cancer hos børn
  • kønsudvikling hos sønner af gartneriansatte kvinder
  • luftbårent støv fra biobrændselsanlæg
  • Forskningens Døgn

  #2, 2008

  Miljø og sundhed, nr. 2 2008 (september)

  • partikulær luftforurening og udvikling af kræft
  • trafikrelateret luftforurening og astmadebut
  • toksikologisk forskning i nanomaterialer
  • smøraroma og livstruende lungeskader 

  #1, 2008

  Miljø og sundhed, nr. 1 2008 (juni)

  • grøn cykelrute gennem byen
  • estimering af eksterne omkostninger relateret til luftforurening
  • luftforureningsprojekt i South Durban, Sydafrika
  • indemiljø og helbredseffekter hos børn
  • stress og kemikalier i graviditeten – erfaringer fra dyreforsøg
  • imprægneringsmidler og lungeskader