xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sorgreaktioner

Her er der en kort beskrivelse af redskab og materiale til understøttelse af samtalen om sorgreaktioner under det forebyggende hjemmebesøg.

Kortlægning af sorg

En publikation fra Det Nationale Sorgcenter med en kortlægning af sundhedsprofessionelles viden og kompetencebehov inden for ældre og sorg i Danmark.

 

Materiale til arbejdet med og håndteringen af sorg

Materialet består af små film, pjecer og undervisningsmaterialer om sorg.
Materialet retter sig til efterladte efter selvmord. 
 
Formålet med materialet er at sikre, at efterladte der mister en nærtstående til selvmord i en alder ≥60 år, får hjælp og støtte, der er tilpasset deres behov. 
 
Projekt – Efterladte efter selvmord arbejder med at sikre, at efterladte der har mistet en til selvmord i en alder af ≥60 år, får den nødvendige støtte og hjælp.
Projektet er fra Region Sjælland, Region Hovedstaden samt NEFOS og er finansieret af Velux-fonden.

Forebyggelsesguide til fagpersoner – ensomhed, tab, depression og selvmordsadfærd

Forebyggelsesguiden er en folder, der har samlet nogle af de redskaber der omtales i dette tema.
 
Guiden er delt op i 3 dele, med hvert sit overordnede emne.
Opdateret 31 JAN 2023