xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Rammer om måltidet

Spil vækker minder om mad hos borgere med demens i Odense

Spillet ’Mad & Minder’ skaber dialog mellem plejepersonale og borgere med demens om mad og måltider. Borgerne genkalder minder og giver plejepersonalet en indgang til at arbejde med appetit og livsglæde hos borgerne.

Opdateret 10 DEC 2020

Borgere med demens kan have svært ved at genkalde sig minder omkring mad, måltider og ernæring. Det kan også være svært for dem at svare på spørgsmål som ’Er du sulten?’ eller ’Hvad har du lyst til at spise?’. For at vække borgernes fortællinger og minder om mad og måltider har Mad & Måltider og Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune i samarbejde med en kommunikationsvirksomhed udviklet spillet ’Mad & Minder’. 

I spillet skal 4-6 borgere i samarbejde med en medarbejder kombinere forskellige billedkort, der relaterer til mad og måltider. Borgerne fortæller om, hvad de forbinder med billederne. Formålet er at øge plejepersonalets kendskab til borgernes madvaner og præferencer for at kunne skabe meningsfulde aktiviteter og madoplevelser. Medarbejderne noterer borgernes svar ned til brug for fremtidige aktiviteter og måltider.

Spillet består af 26 billedkort, 20 spørgsmålskort og en blok. Billedkortene har fokus på sanselighed, og illustrerer mad og måltidssituationer som fx en lagkage, en sildemad, en skovtur, en restaurant, frikadeller m.m. Spørgsmålskortene indeholder forskellige refleksionsspørgsmål, som medarbejderen kan stille til borgerne undervejs i spillet. Spillet er pakket i en pose, som er syet af stof fra gamle duge, og som skal være med til at vække borgernes minder. Det tager 45-60 minutter at spille spillet.

Spillet er udviklet til borgere med demens, men det kan anvendes sammen med alle ældre borgere og i andre sammenhænge. Fx som indhold i en hyggestund mellem beboere på plejecentret eller til en snak om gamle dage, når pårørende er på besøg. Spillet kan købes her

Sådan spilles 'Mad og minder'

nummer et

Vælg billeder og fortæl historier

En spillevært, typisk en medarbejder, deler 2-4 kort ud til hver borger og lægger et kort på bordet med billedsiden opad. Den ældste borger begynder ved at tage et kort fra hånden og lægge det sammen med kortet på bordet. Herefter fortæller borgeren, hvorfor hun eller han synes, at de to billeder passer godt sammen. Der er ikke noget forkert eller rigtigt svar. Derefter går turen videre til næste borger. Sådan fortsætter spillet indtil, der ikke er flere kort tilbage. Se spillevejledningen her.

nummer to

Facilitér spillet

Undervejs faciliterer spilleværten spillet ved at trække spørgsmålskort og spørge ind til borgernes fortællinger. Spilleværten stiller uddybende spørgsmål, der begynder med hvordan, hvorfor, hvilke eller hvad. Spilleværten forsøger at forbinde borgernes minder med nutidige situationer og oplevelser og spørger ind til personlige holdninger som fx ”Hvorfor kan du godt lide det?”. Refleksionsspørgsmålene kan være med til at igangsætte snakken – særligt hvis nogle borgere går i stå eller glemmer, hvad de var i færd med at fortælle.

Se en video om den gode spillevært her.

nummer tre

Udfyld handleplansskema

I løbet af spillet indsamler spilleværten viden om borgernes minder om mad og måltider. Det gør spilleværten ved at notere nøgleord om borgerens madpræferencer eller andre nyttige informationer i et handleplansskema undervejs i spillet. Hvis en borger fx fortæller, at han nyder duften af flæskesteg i ovnen om søndagen, noterer spilleværten det ned. Når spilleværten udfylder skemaet, tages der udgangspunkt i følgende fem punkter:

  • Observationer fra spillet
  • Aktiviteter/ændringer, der skal igangsættes
  • Relevante parter, som skal inddrages
  • Hvor informationen skal gemmes og dokumenteres
  • Hvordan informationen deles med kolleger.

Handleplansskemaet danner afsæt for fremtidige handlinger og aktiviteter. Skemaet gemmes i en mappe for hver borger.

Se eksempel på et handleplansskema her.

Dialog med afsæt i borgernes livserfaringer

Spillet ’Mad & Minder’ bygger på den såkaldte reminiscensmetode, hvor fotografier og samtale får borgere med demens til at fortælle om deres minder, i denne forbindelse om mad og måltider. Via genkendelige billeder skal spillet aktivere erindringen hos borgere med demens, stimulere deres sanser og samtalen om mad samt styrke deres identitetsfølelse. Læs mere om reminiscensmetoden her.

Borgere med demens får vækket deres appetit på maden og livet gennem spillet

Plejecentret Sukkerkogeriet har evalueret spillet ’Mad & Minder’. Evalueringen har vist, at plejepersonalet oplever, at spillet får hul på borgernes fortællinger om mad og måltider og åbner op for en dialog om madvaner og præferencer. Borgernes fortællinger har givet anledning til specifikke ændringer, aktiviteter og måltider. Fx har plejepersonalet iværksat en aktivitet med at lave pandekager, fordi en borger altid har gjort det sammen med sine børnebørn. Ifølge plejepersonalet har disse nye tiltag været med til at styrke livskvalitet, identitet og madglæde for borgere med demens. 

”Der kommer mange skønne livsfortællinger frem, som ofte kommer bag på plejepersonalet, men som de kan bruge i dagligdagen for at forstå beboeren og vedkommendes madpræferencer og behov relateret til måltider.”

- Ninne Sander, mad- og måltidsmentor i Odense Kommune

Gode råd fra Odense Kommune

gode råd

  • Introducér plejepersonalet til spillet ’Mad & Minder’ og forklar, hvad det vil sige at være en god spillevært.
  • Planlæg gerne at spille før et måltid, da det kan være med til at stimulere borgernes appetit.
  • Aftal en fast dag om ugen, hvor spillet spilles. Systematikken kan understøtte, at det anvendes.
  • Dokumentér og vidensdel information fra spillet om hver enkelt borger med øvrige kolleger, fx ved hjælp af jeres dokumentationssystem.