xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

National læringsdag: Nye løsninger i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen afholder en national læringsdag med inspirerende oplæg, dybdegående praksisgallerier og paneldebat om nye veje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen.

Hvordan skal fremtidens ældrepleje se ud? Og hvordan finder vi nye veje i arbejdet? I ”Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen” arbejder 28 kommuner med forskellige nyskabende måder at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen. Kommunerne har taget afsæt i ét eller flere af de syv temaer i kommunernes værdighedspolitikker.

På dagen vil vi dykke ned i kommunernes erfaringer, og hvordan det innovative arbejde bæres videre i fremtidens ældrepleje.

I vil blive præsenteret for gode eksempler fra praksis og de udfordringer, der kan opstå, når man går nye veje. Vi tager også en debat om, hvorfor det er vigtigt at vi sammen skaber innovative løsninger på ældreområdet, og hvordan der i det hele taget arbejdes med innovation.

Praksisgallerier

 • Buurtzorg-modellen – fokus på tværfaglige og selvstyrende teams i hjemmeplejen
 • Digitale løsninger
 • Bestyrelser på plejecentre
 • Pårørende
 • Tværfagligt samarbejde
 • Kvalitet i ydelserne og plejen
 • Værdighed og det nærværende møde mellem personale og borger

Målgruppe

Målgruppen for dagen er ledere og kvalitetsudviklere i ældreplejen, samt politikere og organisationer, der interesserer sig for udvikling af ældreplejen.

Program

 • Velkomst og morgenmad
 • Åbningstale ved Social- og Ældreminister Astrid Krag
 • Oplæg om at arbejde med innovation ved Pia Gjellerup fra Center for Offentlig-Privat Innovation
 • Paneldebat med fokus på, hvorfor det er vigtigt, at vi sammen skaber nye løsninger i ældreplejen
 • Oplæg om hvorfor netværksbaseret spredning af viden er centralt når man arbejder med innovation i ældreplejen ved konsulenthuset Resonans, som har understøttet kommunernes innovative arbejde i puljen
 • Frokost
 • Indblik og videndeling af nye løsninger på ældreområdet. Gennem praksisgallerier kommer du helt tæt på kommunernes innovationsarbejde og nye løsninger
 • Eftermiddagspause
 • Opsamling på praksisgallerier og fremtidsperspektiver
 • Tak for i dag

Tilmelding

Tilmeld dig her