xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fremtidens sundhedsvæsen og den lægelige videreuddannelse LVU

Sundhedsstyrelsen har afholdt en konference med inspirerende oplæg og debatter om befolkningens behov for sundhedsydelser frem mod 2040, og hvilken udvikling det kræver af sundhedsvæsenet og de kommende speciallæger.

Konferencen blev afholdt i forbindelse med Sundhedsstyrelsens igangværende revision af den lægelige videreuddannelse, der skal bidrage til at, at lægernes kompetencer tilpasses behovene i fremtidens sundhedsvæsen. Revisionen er den første i mere end 20 år og skal ses i sammenhæng med væsentlige udviklingstendenser. Den har været i gang siden 2020 og afsluttes i efteråret 2022, hvor Sundhedsstyrelsen offentliggør en rapport med anbefalinger om fremtidens lægelige videreuddannelse.

På konferencen blev den lægelige videreuddannelse sat i sammenhæng med sundhedsvæsenets udvikling frem mod 2040, således at de næste årtiers uddannede speciallæger kan præge udviklingen og er rustet til at imødekomme behovene i fremtidens sundhedsvæsen. Dagen indeholdte oplæg med forskellige vinkler og debatter med repræsentanter for beslutningstagere og faglige miljøer.

Målgruppe

Primært beslutningstagere, ledere og politikere i regioner og kommuner samt øvrige interessenter i sundhedsvæsenet.

Program

Du kan finde programmet her.

Optagelse og præsentation fra dagen