xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Konference om fagligt oplæg til en 10-årsplan - bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser

Kom med til en spændende dag, hvor den fremtidige indsats for mennesker med psykiske lidelser skal debatteres.

Sundhedsstyrelsen udgiver snart ”Fagligt oplæg til en 10-årsplan til fremme af mental sundhed og indsatser for mennesker med psykiske lidelser.” Det faglige oplæg er den første af sin slags i Danmark, som rækker bredt og favner både psykisk mistrivsel og psykisk lidelse, ligesom den går på tværs af sektorgrænser – sundhedsområdet og socialområdet. Formålet er netop en ambitiøs, langsigtet plan for den samlede indsats på området.

I forlængelse heraf afholder Sundhedsstyrelsen en konference, hvor styrelsen ønsker at sætte fokus på udfordringer forbundet med den psykiatriske indsats fra forskellige perspektiver i sundhedsvæsenet. Dagen vil indeholde oplæg og debat med beslutningstagere og faglige miljøer. De faglige anbefalinger vil blive udgivet forud for konferencen. 

Målgruppe

Politikere, beslutningstagere og ledere i kommuner og regioner og interessenter i psykiatrien.

Program

Du kan finde programmet her.

Programmet opdateres løbende.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her.

Ved tilmelding er det muligt at tilgå en af følgende muligheder.

  • Et link til fysisk tilstedeværelse til konferencen: 400 kr.
  • Et link til virtuel deltagelse (individuelt bruger log-on): 200 kr

Deadline for tilmelding er d. 5. januar

Der vil være begrænset antal pladser, og efter tilmelding er du først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Sundhedsstyrelsen sig retten til at udvælge deltagere, for at få en repræsentativ og bred dækning af både politikere og relevante interessenter.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til konferencen vedrørende praktiske detaljer er du velkommen til at kontakte Nina Juul Eskildsen, Sekretær i Sundhedsstyrelsen, nije@sst.dk. Ved spørgsmål vedrørende fagligt indhold, er du velkommen til at kontakte Ida Thorborg Monrad, idtm@sst.dk eller Anna Bachmann Boje, aboj@sst.dk.

Præsentationer fra dagen

Dorthe Juul Lorenz, vicedirektør for psykiatrien, Region Sjælland

Eddie Göttsch, centerleder på Center for Psykosocial Udvikling Slagelse og Rusmiddelcenter Slagelse

Graham Thornicroft, forsker og professor i samfundspsykiatri ved Center for Global Mental Health og Centre for Implementation Science ved King’s College London

Hans Kluge, Regional Director, WHO

Helene Bilsted Probst, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen

Henrik Mielche, leder af botilbuddet Sundbyhus, Københavns Kommune

Linda Hardisty Bramsen, Dansk Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab

Poul Videbech, professor i klinisk psykiatri ved Københavns Universitet og overlæge ved Psykiatrisk Center Glostrup

Rene Sjælland, klinikchef, Socialpsykiatrisk Center Amager

Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

Vibeke Koushede, institutleder, Institut for Psykologi, Københavns Universitet